Är en offert bindande även när merkostnader uppkommit?

2020-05-14 i Avtal
FRÅGA
Hej! Vi anlitade sotare att reparera rökgången till vår öppna spis och fick ett fast pris på detta. Ett av deras verktyg fastande i vår rökkanal och de har därför medfört väldigt mycket extra arbete. De sa att de skulle vara klara på en dag och gav oss en offert på 50 000, men nu när de har fått massa extraarbete undrar vi om vi kommer behöva stå för det eller om det går under den skriftliga offerten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Offerten som ni har accepterat är ett bindande avtal (1 § AvtL). Det innebär att både ni och sotarföretaget är bundna av det överenskomna priset på 50 000 kr. Dock finns det ett undantag som säger att avtalsvillkor (i ert fall det avtalade priset) får jämkas eller bortses från om det kan anses vara oskäligt på grund av en omständighet som inträffat efter att avtalet ingåtts (36 § AvtL). Vad som gäller i ert fall är lite svårt att svara på då det beror på flera olika faktorer. Det som påverkar i ert fall är bland annat hur stora merkostnaderna blir för sotarföretaget och om skadan som uppstått är en skada som vanligen brukar inträffa eller om den var helt oförutsedd.

Sammanfattningsvis kan jag säga att offerten är bindande, men att den inträffade skadan kan vara sådan att ni ska förbereda er på eventuella merkostnader.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1455)
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (91130)