Är en muntlig överenskommelse om umgänge giltig?

Hej jag undra om man är överens när man skiljer sig om barnen hur dom ska bo men det är muntligt

Kan den andra föräldren plötsligt neka den andra bara så där att o sätta egna regler när den andra får träffa barnen

fins inget missbruk eller våld från någon sida

O det är delad vårnad om barnen

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du undrar över giltigheten av muntliga överenskommelser avseende umgänge med barnen.

Som huvudregel gäller det att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala om barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 a § tredje stycket första meningen föräldrabalken). För att detta avtal ska anses giltigt krävs dels att det är upprättat skriftligen samt att Socialnämnden har godkänt det (6 kap. 15 a § tredje stycket andra meningen föräldrabalken). I detta fall har den andra föräldern juridiskt sett inte gjort sig skyldig till umgängessabotage eftersom överenskommelsen om umgänge mellan er i grunden inte är giltig.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000