Är en muntlig överenskommelse om umgänge giltig?

2021-02-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej jag undra om man är överens när man skiljer sig om barnen hur dom ska bo men det är muntligt Kan den andra föräldren plötsligt neka den andra bara så där att o sätta egna regler när den andra får träffa barnen fins inget missbruk eller våld från någon sidaO det är delad vårnad om barnen
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du undrar över giltigheten av muntliga överenskommelser avseende umgänge med barnen.

Som huvudregel gäller det att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala om barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 a § tredje stycket första meningen föräldrabalken). För att detta avtal ska anses giltigt krävs dels att det är upprättat skriftligen samt att Socialnämnden har godkänt det (6 kap. 15 a § tredje stycket andra meningen föräldrabalken). I detta fall har den andra föräldern juridiskt sett inte gjort sig skyldig till umgängessabotage eftersom överenskommelsen om umgänge mellan er i grunden inte är giltig.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (824)
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?
2021-04-01 Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer en dom om umgänge?
2021-03-31 Tvist om vårdnad och boende

Alla besvarade frågor (91168)