Är en muntlig överenskommelse om arvskifte giltig?

2020-12-28 i Arvsskifte
FRÅGA
Arvsskiftet efter min 97 åriga mor skedde sommaren 2013. Jag och min bror är de enda dödsbodelägarna.Bouppteckningen fastställdes och godkändes av skattemyndigheten i augusti. Lösöret värderades till 15000 kroch bestod av många små delar i ett gammalt hem. Min bror och jag fördelade sakerna mellan oss på plats i mammas bostad under sommaren. Det gjordes inga skriftliga noteringar om vem som fick vad av lösöret. Efteråt var vi nöjda med att arvsskiftet gått så bra. Nu, i dec 2020, mer än 7 år efteråt, hävdar min bror att några delar som jag fick egentligen skulle delas mellan honom och mig senare. Jag bestrider detta. Han har inte någon gång tidigare tagit upp frågan och det gjordes ingen skriftlig notering om att vi skulle slutfördela senare.Fråga : Hur länge kan man klandra muntliga överenskommelser vid arvsskiften? Beslut som man tidigare var överens om.
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Så som jag tolkar det verkar du undra över hur möjligheten ser ut för en dödsbodelägare att klandra en överenskommelse om arvskifte som skett muntligen. Som huvudregel så ska det upprättas en skriftlig handling mellan dödsbodelägare gällande arvskiftet (23 kap. 4 § ärvdabalken). Denna skriftliga handling ska inte skickas in till Skatteverket utan fungerar mer som ett intyg till när man exempelvis tilldelats en fastighet genom arvskiftet och ska söka lagfart.

Utifrån den information jag har fått angiven i frågan verkar det vara så att ni inte har upprättat en sådan skriftlig handling utan enbart muntligen kommit överens om hur sakerna ska delas mellan er. Rättsligt sett innebär detta alltså att ett arvskifte inte har gjorts mellan er, eftersom det finns ett lagstadgat formkrav på att arvskiftet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda. Följaktligen finns det ingen tidsgräns för när din bror vad gäller att påkalla ett "nytt" arvskifte mellan er angående egendomen som er mor efterlämnade.

Hade ni istället upprättat ett skriftligt arvskiftesavtal så hade din bror behövt klandra arvskiftet inom fyra veckor från det att delgivningen av arvskiftet ägde rum (23 kap. 5 § första stycket ärvdabalken samt 17 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken).

Om du känner dig osäker på hur du ska gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (628)
2021-04-06 Ta egendom ur dödsbo
2021-03-31 Behöver dödsbodelägare betala dödsboet utgifter?
2021-03-31 Hur länge kan man överklaga ett arvskifte?
2021-03-29 Värdering av bostadsrätt vid arvskifte

Alla besvarade frågor (91098)