Är en muntlig överenskommelse bindande vid köp av fast egendom?

FRÅGA
Hej jag pratade med säljare av en villa och vi kom överens om att jag skulle köpa villan. Nu vill han inte sälja längre. Får det gå till så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag antar att det inte rör sig om villa på ofrigrund utan att du tänker på fast egendom. Det leder till att jordabalkens (JB) bestämmelser är tillämpliga.

Vid köp av fast egendom finns det vissa formkrav som behöver vara uppfyllda för att ett giltigt avtal ska ha ingåtts, de formkraven finns i 4 kap 1 § JB. Av lagrummet följer ett krav på skriftlighet, en överlåtelseförklaring, en bestämd köpeskilling samt underskrift från dig och säljaren. Tyvärr låter det inte som att formkraven är uppfyllda och således är överenskommelse inte giltig, 4 kap. 1 § 3 st.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Hellem Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (247)
2020-07-04 Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?
2020-05-29 Hur räknar man ut vad som är en skälig hyra?
2020-05-06 Vill köpa en fastighet som dock har hyresgäster som jag först vill ha bort. Vad kan man göra?
2020-04-30 Hur gör man för att köpa in sig i en fastighet?

Alla besvarade frågor (81725)