Är en muntlig befordran bindande?

2018-10-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Precis innan jag gick på föräldraledighet erbjöd min arbetsgivare mig en ny roll inom bolaget som innebär en befordran för mig. Jag accepterade erbjudandet och vi bestämde att vi skulle diskutera detaljer så som rollbeskrivning, lön etc när jag kände mig redo efter bebisens födelse. Under ett par månader har vi nu diskuterat detaljer i rollbeskrivning samt vem jag ska rapportera till. Idag fick jag veta att ledningen har beslutat att rollen inte längre är aktuell då man i bolget inte känner sig redo att skapa denna nya roll. Ur mitt perspektiv har jag redan fått och tackat ja till rollen genom vårt muntliga avtal. Om jag inte hade varit föräldraledigledig skulle jag redan ha varit igång i rollen. Vilka rättigheter har jag och vad rekommenderar ni att jag gör nu?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Huvudregeln i svensk rätt att det inte finns några formkrav för avtal. Några undantag där avtal måste vara skriftliga finns t. ex inom fastighetsrätten - alltså inte inom arbetsrätten. Ert muntliga avtal är alltså giltigt.

Det första jag rekommenderar att du gör är att du försöker skaffa dig bevisning på att det muntliga avtalet har tillkommit. Har ni t. ex mailat om befordran etc? Kan någon annan på arbetsplatsen intyga att du erbjudits tjänten?

Om det endast är ord mot mot är det ju svårt att bevisa att ert muntliga avtal om befordran har tillkommit. Emellertid verkar ju inte din arbetsgivare förneka det muntliga avtalets tillkomst utan bara mena på att tjänsten inte längre är aktuell för företaget, men det kan vara bra att ha ytterligare bevisning.

Det andra jag rekommenderar att du gör är att du pratar med din arbetsgivare och förklarar att ni har ett giltigt avtal och att denna bryter mot avtalet genom att inte ge dig befordran. Kanske kan ni då finna en lösning som ni båda finner lämplig och slipper en rättslig tvist.

Slutligen kan det bli aktuellt att stämma din arbetsgivare för avtalsbrottet om ni inte kommit överens om en bra lösning. Självklart är en rättslig tvist inte rolig för någon, men detta kanske är sista utvägen. För att utreda om det är lönt för dig gå vidare med stämningsansökan(eller kanske rentav på ett tidigare stadium) råder jag dig att ta kontakt med din fackförening om du är ansluten till någon sådan. Är du inte det kan du kontakta vår Express-tjänst så hjälper de dig med hur du kan gå vidare.

Jag önskar dig lycka till, återkom i kommentarerna om något är oklart.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll