Är en missledande konkurrensklausul gällande?

2018-09-30 i Avtal
FRÅGA
Hej.Jag har en fråga om en konkurrensklausul. Så här står det på mitt avtal, "vid eventuell uppsägning eller annan orsak av avslutat anställning skall en 3 års konkurrensklausul träda fram. Skulle arbetstagaren arbeta med en kund som arbetstagaren kommit i kontakt med genom företaget så ska ett vite om fem basbelopp ersätta detta avtalsbrott" Innan jag skulle signera kontraktet så frågade jag arbetsgivaren vad detta innebär och hen sa att du i princip inte får jobba med våra kunder vilket jag gick med på. Vid uppsägningen så frågade jag igen vad detta innebär och då säger arbetsgivaren annat och tillägger att jag ej får starta eget eller jobba för konkurrent vilket jag inte gått med på. Det var en provanställning på sex månader, jag blev uppsagt efter fem månader p.g.a att företaget hade problem och inte kunde behålla sina anställda. Jag får ingen ersättning av företaget. Så min fråga är, vad innebär exakt det jag skrivit på? Är klausulen oskälig? Det står att jag får vite om jag arbetar med företagets kunder, men inget om att jag får vite om jag startar eget eller jobbar för konkurrent.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör konkurrens, vilket regleras i konkurrenslagen (KL). Det är även fråga om ett avtal, där bestämmelserna finns i avtalslagen (AvtL).

Om konkurrensklausuler

Konkurrensklausuler begränsar konkurrens. De är vanligtvis tillåtna om de är nödvändiga, men inte hur som helst. För att en konkurrensklausul ska anses tillåten måste det vara proportionerligt, vilket innebär att den bara omfattar det som är nödvändigt för att skydda företagets hemligheter. Det får heller inte finnas någon lindrigare åtgärd som skulle uppnå samma effekt. (2 kap. 1 och 2 §§ KL). Som huvudregel är en 2-årig konkurrensklausul helt okej. En 3-årig konkurrensklausul är bara godtagbar om det är nödvändigt och konkurrensklausuler över 5 år är helt förbjudna. Sammanlagt måste konkurrensklausulen ha huvudsakligen positiva effekter för att vara tillåten.

Är klausulen oskälig?

Vanligtvis innehåller konkurrensklausuler bestämmelser som säger vad din arbetsgivare hävdar, alltså att du inte får jobba för konkurrenter eller starta ett eget, konkurrerande företag under en viss tid. Det är i sig inte oskäligt. När det gäller tiden på tre år måste det bedömas från fall till fall. Det är dock större chans att en 3-årig konkurrensklausul är oskälig än en 2-årig.

Är avtalet ogiltigt?

Avtalsklausulen som begränsar dig kan också vara oskälig i sig. Detta kan gälla om någon svikligen förleder någon annan att skriva under ett avtal (30 § AvtL). Det är dock väldigt höga krav för att något ska vara att anse som svek.

Du kan också hävda att avtalsvillkoret är oskälig enligt 36 § AvtL. Denna paragraf gäller avtalsvillkor som är oskäliga med hänsyn till bland annat omständigheter vid avtalets uppkomst eller omständigheterna i övrigt. Det är möjligt, men inte alls säkert, att din situation faller under 36 § eftersom du inte visste exakt vad det var du skrev på.

För att få mer hjälp med detta kan du boka tid med en av Lawlines jurister genom att maila info@lawline.se för att diskutera just ditt avtal. Lawline kan hjälpa till med tolkning och bedömning samt bistå som biträde om det skulle uppstå en tvist mellan dig och arbetsgivaren. I sista hand är det dock upp till domstolen att avgöra.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1078)
2019-03-20 Vad gäller när fastighetsägarna säger en sak men den allmänna principen säger en annan?
2019-03-20 Möjlighet att i efterhand ensidigt förändra avtalsvillkor
2019-03-19 Kan leasingföretaget ändra ett avtal?
2019-03-18 Vad är en Non-Waiver klausul på svenska?

Alla besvarade frågor (66900)