Är en kopia av ett kontrakt lika juridiskt bindande som ett original?

2020-03-30 i Avtal
FRÅGA
Är en kopia av ett kontrakt lika juridiskt bindande som ett original?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga regleras främst i Avtalslagen (AvtL).

Det spelar i huvudsak ingen roll vilket form ett avtal har, enligt svensk rätt är ett avtal bindande oavsett form, även muntliga avtal är juridiskt bindande. Det är således ingen skillnad juridiskt på om det är en kopia på ett kontrakt eller originalet.

Däremot kan det ha en viss påverkan vid en eventuell tvist mellan parterna. För om ena parten förnekar att ett avtal finns och den andra parten hävdar motsatsen, så är det parten som hävdar att avtal existerar som har bevisbördan. I sådana fall är det en fördel ur bevissynpunkt att ha originalkontraktet framför en kopia.

Sammanfattning

En kopia av ett kontrakt är lika juridiskt bindande som originalet. Dock kan det vid en eventuell tvist vara fördel att inneha originalet ur bevissynpunkt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Andreas Broman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1354)
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?
2020-09-13 Framtidsfullmakt - vad är det och hur upprättas en sådan handling?

Alla besvarade frågor (84158)