Är en kommun skyldig att erbjuda ett barn plats i förskoleklass för tidig skolstart?

FRÅGA
Hej! Jag undrar vad man har för rättigheter vad gäller tidig skolstart. Mitt barn rekommenderas tidig skolstart av förskolan samt av oss föräldrar, att han börjar förskoleklass ett år tidigare. Vi bor i Stockholms kommun. Är kommunen skyldig att erbjuda plats?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i skollagen, så det är dit jag kommer hänvisa i mitt svar.

Enligt 7 kap. 11 § skollagen får ett barn tas emot i förskoleklassen höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. Regeln föreskriver dock inget krav på att en plats ska erbjudas ett barn, utan ger huvudmannen (oftast kommunen) möjlighet att vara flexibla i att erbjuda plats ett år tidigare. Kommunen kan alltså erbjuda en plats i förskoleklassen till ett barn ett år tidigare, alltså det kalenderår barnet fyller fem, men kommunen är inte skyldiga att göra det. På skolverkets hemsida finns mer information om vad som gäller vid tidigare skolstart, specifikt under rubriken: Börja tidigare, börja senare eller gå om. Ni kan vidare ta kontakt med kommunen där ni bor.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?