Är en inneboende skyldig att städa vid utflyttning?

2019-04-16 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej, jag har haft en inneboende hos mig några månader. När han flyttade ut och vägrar att städa efter sig eller föra bort allt skräpet han lämnade efter sig. Han blev tillsatt flera gånger att städa men han vägrade. Som hyresvärd har jag anlita nån att städa där han bodde. Jag skickade fakturan till honom men han vägra att betala. Vad har jag som hans hyresvärd juridisk rätteheter? För att jag vill gå vidare med ärende.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad din inneboende har för skyldigheter mot dig.

När man hyr ut en del av sin bostad till en inneboende behöver man inte söka tillstånd för detta hos sin hyresvärd förutsatt att uthyrningen inte medför men för hyresvärden (12 kap. 41 § jordabalken). Detta innebär att det är du som hyresgäst som ansvarar för din inneboende. När man hyr ut en del av sin bostad till en inneboende kan man skriva ett kontrakt där man preciserar hyrestid, hyresvillkor, uppsägningstid och förhållningsregler. Det framgår inte av din fråga om något sådant kontrakt finns men om det gör det skulle din inneboende kunna anses bryta mot era eventuella avtalade förhållningsregler. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är du som hyresgäst som ansvarar för din inneboende vilket innebär att det är svårt att vidta några åtgärder mot en tidigare inneboende som inte städat efter sig. Om ni däremot har avtalat om städning och ersättning vid bristfällig städning kan du ha bättre möjligheter att kräva ersättning från den inneboende.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll