Är en inkomstdeklaration en allmän handling?

FRÅGA
Kan man ta del av sin moders inkomstdeklaration från 1978? Och vart vänder man sig i så fall
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är en inkomstdeklaration en allmän handling?

Alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta framgår av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Enligt 2 kap. 3 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen blir en handling allmän när den upprättats hos en myndighet, i detta fall Skatteverket. När de har tagit ett beslut om inkomstdeklarationen blir det en allmän handling, och även offentlig.

Sekretessgrunder

Det finns dock undantag till det som sagts ovan. Enligt 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen är alla uppgifter om enskildas personliga/ekonomiska förhållanden sekretessbelagda när uppgifterna finns hos Skatteverket i syfte att bestämma skatt. Enligt 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen är dock ett beslut om slutlig skatt offentligt.

Sammanfattning

Skatteverkets beslut är att ses som en allmän handling som också är offentlig. Du kan därmed begära ut din mors inkomstdeklaration.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96369)