Är en hyresvärd skyldig att avhysa en hyresgäst som har kontakt med grovt kriminella?

2021-07-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Undrar om inte fastighetsbolag/ägare är skyldig att avhysa hyresgäst som bevisligen har kontakt med grovt kriminella?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Bestämmelser om hyreskontrakt finns i 12 kap. jordabalken (lagen kallas hyreslagen) och jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga.

Hyresvärdens skyldigheter och rättigheter vid uppsägning av en hyresgäst
Hyresvärden är aldrig skyldig att säga upp en hyresgäst men har däremot rätt att säga upp en hyresgäst i vissa fall (12 kap. 42 § jordabalken). Uppsägningen av hyreskontraktet är inte detsamma som avhysning. Avhysningen innebär att hyresgästen rent fysiskt fråntas lägenheten. Avhysningen sköts av Kronofogden och genomförs efter att hyresvärden ansökt om att gästen ska avhysas (16 kap. 1 § och 1 kap. 3 § utsökningsbalken).

Vad gäller för en hyresgäst som är kriminell, eller umgås med kriminella?
Att en person umgås med grovt kriminella personer kan aldrig i sig vara grund för uppsägning av ett hyreskontrakt. Att personen själv är kriminell är inte heller grund för uppsägning. Detta betyder i princip att en person kan vara både grovt kriminell och umgås med grovt kriminella i sin lägenhet utan att hyresvärden har rätt att säga upp hyreskontraktet, förutsatt att personerna inte missköter sig. Om hyresgästen däremot använder sin hyresrätt för att bedriva en kriminell verksamhet har hyresvärden möjlighet att säga upp hyreskontraktet (12 kap. 42 § första stycket jordabalken). Detsamma gäller om personen orsakar störningar för grannar (12 kap. 25 § jordabalken). Om störningarna är mycket allvarliga , exempelvis om personen begår brottsliga gärningar på fastigheten, får hyresvärden säga upp hyresgästen utan förvarning (12 kap. 43 § tredje stycket jordabalken).

Sammanfattning

En hyresgäst som är kriminell eller har kriminella kontakter får sägas upp bara om denne utsätter övriga hyresgäster för störningar eller använder sin lägenhet för att bedriva en kriminell verksamhet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning,

Zacharias Glavå
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2077)
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?
2021-10-12 Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (96401)