Är en hyresrätt (ej samboegendom), som omvandlas till bostadsrätt, skyddad från bodelning genom samboavtal?

FRÅGA
Vår dotter hade ett hyresavtal på en hyresrätt ca 1-2 år innan hennes nuvarande sambo flyttade in. Enligt sambo lagen är det ju få vår dotter som generellt har besittningsrätten till lägenheten vid en separation. Flera år efter att de blev sambo så ombildades lägenheten till bostadsrätt. Vi föräldrar och vår dotter köpte då lägenheten tillsammans, vi äger 90 % och vår dotter 10%. Vi står på hela lånet. Vår dotter bor i lgh med sin sambo och barn. Vår dotter betalar avgiften till bostadsrätt föreningen. I samband med att lgh ombildades till bostadsrätt och vi köpte den tillsammans med vår dotter så skrevs ett samboavtal. mellan vår dotter och hennes sambo. Meningen var att stärka vår dotters besittningsrätt och rätten till hennes 10% ägande vid en ev seperation mellan hennes sambo o vår dotter. Nu är vi rädda att just det avtalet i den del som gäller bostaden inte stärker vår dotters rättigheter i detta utan istället säger tvärtemot vad som var meningen För om sambolagen säger att hon vid en separation har rätt till besittningsrätten och rätt till sina 10% ägande så är vi rädda att detta avtal tar bort denna rätten.Så här står det i samboavtalet då det gäller bostaden:Reglerna om bodelning i sambolagen (2003:376) till den del som gäller vår gemensamma bostad , skall inte gälla i vårt samboförhållande Vid en ev seperation ska därmed var och en erhålla den andel av bostaden som vi äger. Tacksam för svar
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer vi titta i sambolagen (SamboL).

Jag ska inledningsvis berätta lite kort vad som händer med en bostad som omvandlas från en hyresrätt till en bostadsrätt, ur sambolagens perspektiv. Därefter kopplar jag det till er fråga och det samboavtal din dotter och hennes sambo skrivit.

Mittkorta svar på din fråga är att samboavtalet skyddar din dotters rätt till bostaden.

Du har helt rätt i att hyresrätten, det vill säga bostaden innan den omvandlades till en bostadsrätt, i sin helhet skulle tillfalla din dotter vid en separation. Anledningen är att en bostad som den ena sambon skaffade före samboskapet, inte är samboegendom (egendom vars värde ska delas lika vid en separation). För att en bostad ska vara samboegendom krävs nämligen att den förvärvades för gemensam användning (SamboL 3 §). Motsatsvis förstår vi då också att värdet av en bostad somär samboegendom,ska delas lika mellan samborna.

Vad gäller en hyresrätt som omvandlas till en bostadsrätt?
Det finns delade meningar angående om en hyresrätt, som inte är samboegendom, vid omvandling till bostadsrätt ska anses vara samboegendom. Inom juridiken tycker vissa att så bör vara fallet, andra inte. Möjligen talar mer för att en omvandling ska göra att bostaden ses som samboegendom, eftersom bostadsrätten då innebär ett köp av en bostad för gemensam användning av samborna. Oavsett vilket synsätt som gäller, är er och er dotters äganderätt till bostadsrätten skyddad genom det samboavtal som skrivits. Jag förklarar närmare nedan.

Er och er dotters lägenhet är skyddad av samboavtalet
I samboavtalet står, som du skriver, att reglerna om bodelning i sambolagen inte ska gälla deras gemensamma bostad. Reglerna om bodelning innebär att samboegendom ska delas lika mellan samborna (SamboL 8 §). Egendom som inte är samboegendom, så kallad enskild egendom, ska inte delas. Eftersom din dotter och hennes sambo har skrivit ett samboavtal som säger att den gemensamma bostaden inte ska beröras av denna regel, kommer lägenheten inte att ingå i en bodelning. Detta gäller oavsett om den skulle vara att anse som samboegendom eller inte på grund av omvandlingen till bostadsrätt.

Sammanfattning
Samboavtalet skyddar lägenheten på så vis att den inte kommer ingå i en bodelning. Detta gäller oavsett om den efter omvandlingen till bostadsrätt är att anse som samboegendom eller inte. Ni behöver alltså inte oroa er för att samboavtalet tar bort er dotters rätt till lägenheten.

Hoppas att svaret är till hjälp! I annat fall är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller ringa vår telefonrådgivning för närmare förklaring.

Med vänliga hälsningar

Julia Amundsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2332)
2019-07-17 När upphör egendom att vara samboegendom?
2019-07-17 Vad säger sambolagen om övertagande av bostadsrätt?
2019-07-15 Hur skriver man över en bostadsrätt till ena parten där båda står som 50% ägare samt 50% på bolånet?
2019-07-15 Upphörande av samboförhållande

Alla besvarade frågor (71168)