Är en hyresgäst skyldig att låta hyresvärden få tillträde till hyresobjektet när hyresavtalet har sagts upp?

FRÅGA
Hej, vi hyr ut vårt hus.Hyresavtalet är uppsagt.Har vi rätt att få tillgång till huset för visning vid ev försäljning under uppsägningstiden? Så att det ev är sålt när uppsägningstiden är slut.Har läst jordabalken 12:26 kan inte tyda den riktigt.
SVAR

Hej och tack för att du ger oss på Lawline förtroendet att besvara din fråga!

Det korta svaret

Ja ni har rätt att få tillgång till huset för visning under uppsägningstiden.

Det längre svaret

Du har hamnat i helt rätt kapitel och paragraf. För tydlighetens skull vill jag framhålla att kapitel 12 jordabalken (JB) (1970:994) avser uthyrning av hus eller delar av ett hus (nyttjande mot ersättning) (12 kap. 1 § JB). I samma lagrum femte stycket framgår det att kapitlet är tvingande till hyresgästens förmån, med innebörden att det inte går att avtala i strid med någon rättsregel i kapitlet, om inte annat anges explicit i någon av reglerna däri.

Den ifrågavarande formuleringen i 12 kap. 26 § första stycket lyder "När lägenheten är ledig till uthyrning, är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid". Din hyresgäst har alltså här en skyldighet att bereda dig som hyresvärd tillträde till huset på lämplig tid i syfte att visa lägenheten för intressenter. Visningen ska hållas utan onödiga besvär för hyresgästen och så långt möjligt ske i samråd med hyresgästen. Detta ska isärhållas från att hyresgästen är inte skyldig att själv ombesörja visningen, dvs. visa lägenheten för en spekulant på huset.

Vägrar hyresgästen dig tillträde kan ytterst kronofogdemyndigheten tillgripas och särskild handräckning meddelas. Du får då hjälp att av kronofogdemyndigheten att tillträda huset.

Mer om särskild handräckning finns att läsa via följande länk nedan.

https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (291)
2021-10-01 Vad händer med befintlig hyresrätt när man säljer en fastighet?
2021-10-01 Vad är skälig hyra?
2021-08-15 Går det att kräva hyra retroaktivt när avtalet inte anger någon hyra?
2021-08-13 Hur gör jag för att köpa 50 % av min hustrus fastighet?

Alla besvarade frågor (96356)