Är en hundägare ansvarig att ersätta skador som hunden orsakar?

FRÅGA
En hund som jag passade tillfälligt orsakade av misstag en ögonskada på mitt öga när vi gosade. Det har resulterat i flera månaders sjukskrivning och jag inväntar nu operation.Är det något som hundägarens hemförsäkring kan täcka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan kommer jag att förklara på vilket sätt hundägaren kan bli ansvarig och vilka kostnader som kan bli ersatta. Jag kommer också att föreslå hur du kan göra för att komma vidare med ditt ärende. För att svara på dina frågor kommer jag att använda mig av Lag om tillsyn över hundar och katter och Skadeståndslagen (SkL).

Kort sammanfattning

Det korta svaret på din fråga är att det finns en möjlighet att hundägarens hemförsäkring kan täcka de kostnader du har haft i samband med skadan.

En hundägare ansvarar för skador som hunden orsakar

En hundägare har ett strikt ansvar för sin hund. Det innebär att ägaren är skyldig att ersätta en skada som hunden har orsakat, oavsett om ägaren hade uppsikt över hunden eller ej (Lag om tillsyn över hundar och katter, 19 §).

Ansvaret omfattar även den som är innehavare av hunden. Innehavaren kan såklart vara ägaren, men det kan också vara någon som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande.

Exempelvis kan detta vara en person som har tagit emot en hund på ett hundpensionat (underhåll), eller en jägare som lånar en hund att använda vid jakt (nyttjande).

Däremot bör inte den som har passat hunden vid enstaka tillfällen ses som innehavare. För exempel är detta någon som endast åtagit sig att rasta hunden eller se till att den har mat och vatten.

Eftersom du endast passade hunden tillfälligt utgår jag i mitt svar ifrån att du inte ska ses som en innehavare. Detta har betydelse för hur du kan gå tillväga med ett skadeståndskrav. Varför det kan vara nödvändigt med ett krav på ersättning återkommer jag till lite längre ned i svaret.

Skadestånd för personskada innefattar ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlust

Hundägarens strikta ansvar innebär i detta fallet att hen är skyldig att ersätta dig för de kostnader som har uppkommit i samband med skadan. Det finns inget i din fråga som tyder på att du har provocerat hunden och att det var orsaken till att den skadade ditt öga. Det bör därför inte ses som att du har medverkat till att skadan. Jag vill ändå upplysa dig om att ett skadestånd isåfall kan bli jämkat mellan dig och hundägaren (SkL 6 kap. 1 §).

Ögonskadan du har fått är i skadeståndsrättsliga termer en personskada.

-Vid personskada ska skadeståndet täcka sjukvårdskostnader. Det betyder att du kan få ersättning för de kostnader du har haft för en operation och annan sjukhusvård (SkL 5 kap. 1 §).

-Det är också möjligt att kräva ersättning för den inkomstförlust du har haft när du har varit sjukskriven. Viktigt att tänka på är att du måste räkna av annan ersättning du har fått, för exempel i form av sjukpenning från Försäkringskassan (SkL 5 kap. 3 §).

-Skadeståndet kan också omfatta det som kallas för ideell skada – såsom sveda och värk samt bestående skador. Storleken på ersättningsbeloppet för ideell skada regleras genom förbestämda tabeller. Ett råd är att ta kontakt med ett försäkringsbolag för att få en uppfattning om hur ersättningen för ideell skada ska beräknas.

Du kan framställa ditt krav på ersättning i ett skadeståndskrav

I ett meddelande till hundägaren kan du beskriva utförligt vad som har hänt och vilken skada det har lett till. Du behöver också noggrant redovisa för den summa du vill ha ersättning för. Glöm inte att förklara varför du har rätt till skadestånd.

Skadeståndskravet kan därefter bli en fråga för hundägaren – eller hundägarens försäkringsbolag.

Det är möjligt att få ersättning från hundägarens hemförsäkring

Det finns en möjlighet att hundägarens hemförsäkring kan täcka dina utgifter, men det kan vara bra att veta att hundägaren själv alltid bär det yttersta ansvaret.

I en hemförsäkring ingår ofta en ansvarsförsäkring som ersätter den som lidit skada, om den försäkrade personen blir skadeståndsskyldig. På det viset kan det bli möjligt för dig att få ersättning genom hundägarens hemförsäkring.

Sammanfattning

Hundägaren är sannolikt skyldig att ersätta dig för de skador som hunden har orsakat. För att du ska kunna få någon ersättning från hundägarens hemförsäkring krävs att den innefattar en ansvarsförsäkring. Du kan framställa ett skadeståndskrav där du kan kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ideell skada.

Mina råd

Jag rekommenderar dig att kontakta hundägaren för att klargöra om hemförsäkringen innehåller en ansvarsförsäkring. Därefter kan du/ni ta kontakt med försäkringsbolaget för en bedömning. Tänk också på att det är viktigt att dokumentera skadan, liksom att spara kvitton och andra dokument som kan styrka ditt krav på ersättning.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen!

Behöver du hjälp med att skriva ett skadeståndskrav eller mer ingående juridisk hjälp rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå på mail, info@lawline.se.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (350)
2019-07-10 Vem betalar veterinärskostnaderna för skada på katt när skadan är orsakad av en hund?
2019-07-05 Vem är ansvarig för att ersätta skador orsakade av hund?
2019-06-30 Hundansvar- Ansvar för den som tillfälligt tar hand om en hund
2019-06-30 Problem med grannens katter

Alla besvarade frågor (71135)