Är en handläggare hos polisen jävig?

2019-04-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Är det lämpligt/lagligt att civilanställd handläggare på polisen utreder anmälan mot ordningsvakt som hon tidigare varit sambo med. Personer upplever rättsosäkerhet/jävVad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller handläggning av ärenden hos en förvaltningsmyndighet är förvaltningslagen tillämplig enligt 1 § första stycket förvaltningslagen. I förvaltningslagen finns vissa jävsgrunder för när en handläggare på en förvaltningsmyndighet ska anses jävig. Dessa regler finns i 16-18 § förvaltningslagen. Ett exempel på en jävsgrund är om den som handlägger ärendet är närsående till den som är part i ärende (närståendejäv). Ett annat exempel på en jävsgrund är om det finns någon annan särskild omständighet som göra att handläggarens opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas (delikatessjäv).

Det finns dock vissa undantag i förvaltningslagen när bland annat jävsreglerna inte ska tillämpas vid handläggning av ärenden hos en förvaltningsmyndighet. Ett sådant undantag finns för brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten vilket framgår av 3 § förvaltningslagen. För sådana fall finns i stället liknande regler om jäv i 7 § Polislagen.

Eftersom jag inte har tillgång till alla omständigheter i ditt fall kan jag inte uttala mig exakt om jävsreglerna i förvaltningslagen blir tillämpliga eller jävsreglerna i polislagen. Det går däremot att säga att handläggaren på polisen är jävig på grund av närståendejäv eller delikatessjäv.

Utöver jävet kan det också vara värt att tillägga att det finns en lagstadgad offentligrättslig princip i 1 kap. 9 § regeringsformen, även kallad för objektivitetsprincipen. Principen innebär att domstolar och förvaltningsmyndigheter ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ida Johanna Köpman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (537)
2020-06-03 Kan beslut om tvångsvård enligt LVM överklagas?
2020-05-31 Vad gör man som enskild om man inte kan betala hyran?
2020-05-27 Hjälp att få bostad
2020-05-25 Vem får överklaga ett beslut om ändringar i detaljplanen?

Alla besvarade frågor (80676)