Är en gåva till ett barn att räkna som förskott på arv?

Min förälder har hastigt avlidit och vi är tre barn. För cirka 6 månader sedan fick ett av mina syskon en summa pengar med förbehållet att det skulle användas för en specifik utgift, hen fick alltså inte göra vad hen ville med pengarna. Nu funderar jag på om detta är att betraktas som förskott på arvet? Det finns inget skrivet. Summan hen fick är ungefär lika mycket som det som finns kvar, hen fick 250000 kr och det finns ungefär samma summa kvar i dödsboet. Är det då så att laglotterna som utgör 50% av arvet ska räknas och det är det som utgör arvet eller gäller inte det när gåvan gått till en bröstarvinge?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Omständigheter

Som jag tolkar din fråga undrar du vad som gäller för en gåva till ett barn när det inte finns något föreskrivet. Eftersom din fråga handlar om arv så kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB) när jag besvarar din fråga. 


Räknas gåvan som förskott på arv

Huvudregeln för gåvor som är till en bröstarvinge är att de räknas av från arvet (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta borde även gälla i ditt fall eftersom det inte finns något annat skrivet.


Behöver ditt syskon återbetala något med tanke på gåvans storlek?

Om den gåvan som ditt syskon har fått överstiger denne personens arvslott, vilket den verkar göra med tanke på de siffrorna du angivit, så är hen ändå inte skyldig att återbetala överskottet (6 kap. 4 § ÄB)


Däremot så får gåvan som ditt syskon fått inte inkräkta på din och ditt andra syskons laglott (7 kap. 4 § första stycket ÄB). I ditt fall finns det tre syskon och ett av syskonen har fått en gåva på 250 000kr, och det finns lika stor förmögenhet kvar vid din förälders bortgång. Era laglottar i detta fallet skulle vara ungefär 83 000kr vilket gör att gåvan inte inkräktat på ditt och ditt andra syskons laglott, då ni fortfarande har 250 000kr att dela på. Således behöver ditt syskon som fått gåvan inte betala tillbaka något av det som överstiger dennes arvslott enligt regeln jag nämnt ovan (i detta fallet cirka 83 000kr).


Hoppas du fått svar på din fråga!


Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”