Är en gåva till barnbarn ett förskott på arv?

Är penninggåva till barnbarn förskott på arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Är en gåva till barnbarn ett förskott på arv?

När det kommer till förskott på arv så är utgångspunkten att det som bröstarvingar får av sina föräldrar ska anses vara ett förskott på arv om inget annat finns föreskrivet (6 kap. 1 § ÄB). Vad gäller barnbarns rätt att ärva sina mor- och farföräldrar så ärver de enbart i de fall att deras föräldrar gått bort (2 kap. 1 § ÄB). En penninggåva som far- eller morföräldrar ger till sina barnbarn ska således inte anses som ett förskott på arvet.

Är det däremot så att man vill att gåvan ska utgöra ett förskott på ett framtida arv så är det möjligt att i samband med gåvan upprätta villkor som föreskriver detta (6 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp

Vänligen,

Evelina SjöbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning