Är en gåva förskott på arv?

Hej!

Min mor fick en gåva i form av 100 000 kr av en släkting några månader innan släktingen dog. Hon fick ett brev där det stod att det var en gåva. Nu är släktingen avliden och ett testamente finns där det står att mamma ska ärva samma summa. Det stod inte i gåvobrevet att det är ett förskott på arv, men det är möjligt att man ändå avsåg att det skulle vara det. Min fråga är, betecknas de pengarna ändå som ett förskott på arvet rent juridiskt? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Regler om förskott på arv finns i ärvdabalken (ÄB) 6 kap., se här.

Förskott beror på givare
Förskottsreglerna skiljer sig åt beroende på vem som ger gåvan och vem som tar emot den. Om det är ett barn som tar emot en gåva från en av sina föräldrar gäller särskilda förskottsregler. Nedan utgår jag från att det inte var någon av sina föräldrar din mor fick gåvan ifrån, utan någon annan släkting. Om det var någon av din mors föräldrar som överlät gåvan gäller alltså andra regler än de jag nu kommer redogöra för.

Förskott eller inte?
I 6 kap. 1 § 1 st. andra meningen anges att avräkning endast ska ske om detta har föreskrivits (t.ex. i ett gåvobrev) eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. Avräkningsskyldigheten måste alltså vara anordnad redan när gåvan gavs. Den kan dock förordnas utan något krav på form, således gäller även ett muntligt förordnande. I annat fall föreligger avräkningsskyldighet endast om det framgår av gåvogivarens testamente.

Hoppas du med detta fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”