Är en gåva av lägenhet ett förskott på arv?

2017-09-30 i Testamente
FRÅGA
Hej!Kan efterlevande ge bort lägenhet ,som införskaffades gemensamt, i gåva till sin bröstarvinge?I testamentet står - Den av oss som överlever den andre skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag för bröstarvinges laglott. Vad våra respektive bröstarvingar under vår livstid erhållit utan vederlag av endera av oss båda skall i avsaknad av annan föreskrift anses som gåva,vilken ej skall avräknas som förskott på arv. Det känns konstigt att den lägenhet makarna köpte gemensamt tillfaller endast en av tre arvingar
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Arvsregler återfinns i ärvdabalken, se här.

I 6 kap. 1 § ärvdabalken framgår att en gåva från arvlåtare till bröstarvinge ska avräknas på mottagarens arvslott som förskott på arv. Detta gäller emellertid inte om annat föreskrivits, såsom exempelvis ett gåvovillkor av nu nämnda slag. Arvlåtaren kan skriva ett gåvobrev eller testamentesvillkor där han eller hon föreskriver att gåva ej ska utgöra förskott på arv. Gåvan har härvid ingen påverkan på bröstarvinges framtida arvslott. Det är inte mera konstigt än att var och en av oss är fria att bestämma över vår egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94257)