Är en fullmakt giltigt efter fullmaktsgivarens död? Och kan den isådanafall användas i förvaltningen av dödsboet?

Hej, vi är fyra syskon och vår mamma gick bort nyligen. Vår pappa är död sedan 15 år. Jag fick av mamma en generalfullmakt undertecknad för 12 år sedan. Jag har aldrig behövt använda den. Giltighetstid tillsvidare, inga inskränkningar i Fullmakten utan obegränsad behörighet gäller. Mamma var hela tiden vid sina sinnen och blev aldrig dement fram till sin död. Gäller Generalfullmakten även efter mammas död? Om oense i dödsboet att tex sälja lösöre osv. Kan generalfullmakten användas då? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


När det kommer till fullmakter regleras de främst i avtalslagens andra kapitel som du kan hitta (här).


Kan fullmakten fortfarande vara giltigt efter att huvudmannen har avlidit?

Huvudregeln är att en fullmakt fortsätter att vara giltigt efter att den fullmäktige dör om det inte föreligger särskilda omständigheter (2 kap. 21 § Avtalslagen). Avsikten med att fullmakten fortfarande ska vara gällande är för att det kan finnas angelägenheter som fortfarande behöver tas hand om, exempelvis ett företag, en fastighet eller liknande. Med “särskilda omständigheter” avser det fall då fullmakten hade ett starkt samband med fullmaktsgivaren som person och som förlorar sin mening i och med dödsfallet. Säg att fullmakten var till för att köpa en sak till den avlidne eller var till för att sköta diverse personliga angelägenheter som att handla mat, betala räkningar osv. I sådana fall skulle det vara oskäligt att fullmakten fortsatte att vara giltig efter att personen har avlidit, då dessa angelägenheter inte längre behöver tas hand om. Så som svar på din första fråga så kan fullmakten fortfarande gällande om den inte hade ett stark samband med fullmaktsgivaren som person och har förlorat sin mening i och med dödsfallet.


Kan en fullmakt från den avlidne användas vid dödsboförvaltningen

Det korta svaret på frågan är nej, en fullmakt från den avlidne har inga verkningar gentemot dödsboet. Detta kan förklaras på det sättet att egendomen inte längre är den avlidnes utan dennes efterlevande make, sambo, arvingar eller testamentstagares egendom. Dessa personer utgör dödsbodelägare och ska tillsammans förvalta över den avlidnes egendom (18 kap. 1 § Ärvdabalken). Så tyvärr, om ni är oense får ni försöka komma överens eller om det inte funkar begära att dödsboet ska förvaltas av en särskild boutredningsman (19 kap. 1 § Ärvdabalken).


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”