Är en förköpsrätt för fast egendom juridiskt bindande?

2017-05-10 i Köpavtal
FRÅGA
Hej Lawline,Jeg har en stuga i Sverige som jeg gerne vil sälja til min vän. Det finns dock en förköpsrått på min stuga. Jeg köpte tomten til min stuga i 1997 af den lokala herregård. Men for at sälja tomten til mig ville han have en förköpsrätt. Der står i köpeavtal for tomten " Säljaren har förköpsratt vid eventuell videreforsäljning av fastigheten".Men är det juridiskt bindande? Jeg vil meget gerne sälja min stuga til min vän og ikke til den lokale Herregård vilket förmodligen är intresserade av att köpa.Hoppas du förstår mig även om min svenska är dårlig.Med venlig hilsen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Klausuler om förköpsrätt för fastigheter har i praxis generellt varit utan rättslig verkan (NJA 1990 s. 18 och NJA 1993 s. 468). Undantag kan uppstå vid gåva (NJA 1981 s. 897). En förköpsrätt kan också sägas strida mot formkraven för köp av fast egendom i 4 kapitlet 1 § jordabalken.

Rättsläget idag talar således starkt för att en förköpsrätt inte skulle vara juridiskt bindande.

Med vänliga hälsningar,

Oskar Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?