Är en fastighet man får i gåva av sina föräldrar förskott på arv?

Jag och min bror har en syster, dvs vi är tre helsyskon. Vi har samma föräldrar. Nu har vår syster fått ett fritidshus av våra föräldrar i gåva. Marknadsvärdet är 2-2,5 milj. Jag och min bror fick det stället 500 000 kr var.

Får man göra så här?

Det har inte pratats om att det är försitt på arv eller så, utan mer att det är synd om vår syster för att hon sitter i rullstol.


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du vill veta om fastigheten kommer räknas som förskott på arv. Svaret hittar vi i ärvdabalken (ÄB) och jordabalken (JB).


Presumtionsregel

Det finns en presumtion för att gåvor som föräldrar ger sina barn under sin livstid ska ses som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om inget annat framgår ska fastigheten räknas som förskott på arv. Vart det ska framgå att fastigheten inte ska räknas som förskott på arv är isåfall i det gåvobrev som måste upprättas när man ger bort en fastighet (4 kap. 29 § JB). Regler om hur ett sådant gåvobrev ska se ut för att vara giltigt finns i 4 kap. 1-3 §§ JB.


Vad det innebär för dig

Eftersom att din syster fått en fastighet (fritidshuset) i gåva utgår jag från att det har upprättats ett gåvobrev enligt bestämmelserna ovan. Om det inte står i gåvobrevet att gåvan inte ska ses som förskott på arv ses den som förskott på arv som kommer räknas av vid ett framtida arvsskifte. Detsamma gäller även för de pengar (500 000 kr var) som du och din bror fått i gåva förutsatt att det inte upprättats gåvobrev där det står att pengarna inte ska ses som förskott på arv.


Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning