Är en dom en allmän handling trots att den inte vunnit laga kraft?

Om en dom avkunnats i Tingsrätten. Som sedan överklagas till hovrätten. Ät tingsrättens dom en offentlig handling även om den inte vunnit laga kraft?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna handlingar regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF).

Det korta svaret på din fråga är ja, domen är fortfarande en offentlig handling trots att den inte vunnit laga kraft. Eftersom en tingsrättsdom utgör en allmän handling (se definitionen i 2 kap. 4 § TF) även om den är del i ett pågående ärende, kan den begäras ut av vem som helst i enlighet med offentlighetsprincipen, som stadgas i en av våra grundlagar, 2 kap. 1 § TF. Enda undantaget är om en dom är sekretessbelagd, vilket den kan vara om målet rör något särskilt integritetskränkande som sexualbrott eller våld mot barn, etc. Denna inskränkning av handlingsoffentligheten framgår av 2 kap. 2 § punkten 6 TF. Varje gång någon begär ut en allmän handling gör domstolen en sekretessprövning innan för att utreda om handlingen ska lämnas ut eller inte.

Sammanfattningsvis kan man säga att ja, en tingsrättsdom är en allmän handling som kan begäras ut av vem som helst även om den inte vunnit laga kraft, såvida den inte är belagd med sekretess.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia WahlgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”