Är en byggnation av vindkraftverk grund för att häva fastighetsköp?

Köpte en fastighet av släkting i förrgår och igår fick jag av en slump info om att en vindkraftverkspark på 17 st är på gång att byggas (ej synligt ännu) 1300 m från fastigheten. Fastigheten är taxerad som obebodd jordbruksfastighet men det finns ett hus från 1830-talet och 4st uthus. Säljaren har fått information om vindkraftbygget enligt gällande praxis av vindkraftverksbolaget och detta finns med i ansökan som jag fått del av nu från Länsstyrelsen i Västerbotten. Alltså har säljaren vetat om detta och han vet även om att huset står där och jag får nu höra av hans syster att deras nu avlidne far visste om det och var emot det (vilket jag aldrig vetat). Säljaren vet också om att jag planerat bo där året runt. Jag har gjort både sotningsbesiktning, Anticimex överlåtelse besiktning och fördjupad besiktning. Jag har även begärt ut all info som lantmäteriet hade om fastigheten. Jag är självklart väldigt besviken då jag inte fått denna viktiga information som påtagligt påverkar miljön på och omkring fastigheten. Säljaren vet också att jag är sjukskriven för utmattning och hjärntrötthet och söker boende där jag har lugn och ro.

Jag har begärt ut ansökan från länsstyrelsen som styrker att säljaren fått del av informationen från bolaget som bygger vindkraftverksparken.

Kan jag få köpet hävt? Jag vet jag har långtgående undersökningsplikt men att gissa mig till att vindkraftverkparken byggs eller ta för givet att NÅGON annan informerat mig om detta är väl lite väl orimligt eller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser om din fråga hittar vi i Jordabalken (JB).

Rätten att häva köpet
För att man ska ha rätt att häva ett fastighetsköp krävs det att det föreligger ett fel i fastigheten samt att felet är väsentligt, 4 kap. 12 och 19 §§ JB. Jag ska därför utreda om en byggnation av vindkraftverksparken uppfyller dessa krav.

Fel i fastighet
För att något ska vara att betrakta som ett fel i fastigheten ska det antingen röra sig om ett konkret fel, eller ett abstrakt fel. Ett konkret fel föreligger när köpet avviker från vad som står i kontraktet eller vad säljaren särskilt har utfäst. Med tanke på att det inte står något om byggnatinen av vindkraftverksparken i kontraktet eller att den har blivit påtalad kan det inte här röra sig om ett konkret fel. Det är istället fråga om det rör sig om ett abstrakt fel, det vill säga om fastigheten avviker från vad du som köpare med fog har kunna förutsätta. För att man som säljare ska bli ansvarig för abstrakta fel krävs det ytterligare att felet har varit dolt och således inte har gått att upptäcka för dig som köpare vid en normal undersökning.

Eftersom vindkraftverksparken inte ännu är under uppbyggnad och det med andra ord inte gick för dig att se att denna var planerad ska detta fel anses vara dolt. Det kan omöjligen ingå i din undersökningsplikt att ta reda på om en eventuell vindkraftverkspark kommer byggas i närheten av fastigheten. Som säljare har man ingen generell upplysningsplikt, men man bör upplysa köparen om sådana fel som är svåra att upptäcka för köparen och även sådant som han vet eller borde ha insett har betydelse för dig som köpare.

Det är allmänt vedertaget att vindkraftverk är störande för närliggande fastigheter dels med deras höga buller, men även med hur de ser ut och liknande. Nu kommer det dessutom röra sig om 17 stycken, vilket försvårar dessa problem ytterligare. Det faktum att säljaren är medveten om det framtida bygget och även att hans far var emot det indikerar ännu starkare på att han är fullt medveten om att bygget kommer vara ett sörande moment för dig som köpare. Det faktum att han dessutom är medveten om din sjukskrivning på grund av utmattning och hjärntrötthet bekräftar också att det har legat inom säljarens upplysningsplikt att informera dig om detta dolda fel, som dessutom är väsentligt för dig med tanke på ditt stora behov av lugn och ro.

Det föreligger dolt och väsentligt fel
Min slutsats är att det inte råder några tvivel om att det föreligger ett dolt fel som dessutom är väsentligt för dig som köpare. Du har således rätt till hävning av köpet med tanke på att reklamationsfristen ännu inte har löpt ut, 4 kap. 19 a § JB. Du ger alltså säljaren ett meddelande om att du vill häva köpet på denna grund.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”