Är en bouppteckning en offentlig handling?

Är bouppteckning offentlig handling? Hur får man isåfall tag i den?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga, så måste skillnaden mellan en allmän handling och en offentlig handling klargöras.

Vad som utgör en allmän handling framgår av 2 kap 3§ i Tryckfrihetsförordningen (se https://lagen.nu/1949:105#K2P3S1). Där kan utläsas att alla framställningar i skrift eller bild samt upptagningar är allmänna, om de förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Enklare uttryckt, så innebär det att alla handlingar, vare sig det rör sig om skriftliga dokument eller bilder, ljudfiler etc. blir allmänna handlingar när vissa förutsättningar är uppfyllda. En av förutsättningarna är att handlingen ska förvaras hos myndigheten i någon form (vilket givetvis är en förutsättning för att de sedan ska kunna lämna ut den). Dessutom måste handlingen ha inkommit till myndigheten, eller vara upprättad av myndigheten.

Skillnaden mellan vad som benämns som en allmän handling och en offentlig handling är därför huruvida handlingen är skyddad av sekretessregler eller ej. En offentlig handling är alltså en allmän handling som blivit offentlig, just för att det inte finns några sekretessbestämmelser som skyddar handlingen från att lämnas ut. Sekretessreglerna finns främst i Offentlighets- och sekretesslagen (se https://lagen.nu/2009:400). Lagen innehåller dock inga särskilda regler om just bouppteckningar, varför en bouppteckning därmed är en offentlig handling.

Vad gäller möjligheten att få tag på handlingen, så framgår rätten till detta i 2 kap 1§ Tryckfrihetsförordningen. Därefter följer av 12§ att en allmän handling genast ska lämnas ut på begäran så att den kan läsas. Detta ska vara avgiftsfritt. Om du däremot vill erhålla en kopia av handlingen så kan det förekomma att myndigheten tar ut en liten avgift för att kopiera och skriva ut handlingen, en rätt som myndigheten har enligt 13§.

Sammanfattningsvis, så har du alltså rätt att ta del av en bouppteckning, eftersom att det är en offentlig handling, och denna handling ska lämnas ut till dig efter att du frågar om det hos myndigheten. Naturligtvis måste du i din förfrågan vända dig till rätt myndighet, dvs. den myndighet som faktiskt har bouppteckningen i sitt arkiv. Skatteverket är i normalfallet en sådan myndighet i fråga om bouppteckningar.

Hoppas att detta var ett tillräckligt svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”