Är en bostadsrätt fast- eller lös egendom?

2020-09-19 i Bostadsrätt
FRÅGA
HejAvser are ev. flytta permanent till USAHar en bostadsrätt i Sverige. Den är ju inte min utan jag har endast rätt att bo där. Kommer den att räknas som fast egendom när/om jag flyttar?Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är fast egendom?

Fast egendom är jord. Jord delas in i fastigheter. En fastighet kan avgränsas både horisontellt och vertikalt. (1 kap. 1 § jordabalken) Även vissa tillbehör anses ingå i en fastighet. Tillbehör kan vara till exempel byggnader, ledningar, på rot stående växter, fast inredning m.m. (2 kap. 1-2 § jordabalken) Är en fastighet inrättad för industriell verksamhet kan även maskiner och utrustning räknas som sådana tillbehör. (2 kap. 3 § jordabalken)

Vad är lös egendom?

Lös egendom är negativt definierat, allt som inte är fast egendom är istället lös egendom. Bostadsrätter är alltså lös egendom. Andra exempel på lös egendom är bilar, husdjur och pengar.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll