FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt07/02/2017

Är en begäran om upphörande av LVU-vård motsvarigheten till en hemtagningsbegäran?

Hej! Är en begäran om upphörande av LVU-vård motsvarigheten till en hemtagningsbegäran? tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, en hemtagningsbegäran innebär en begäran om att vården ska upphöra för det LVU-placerade barnet.

Föräldrarna till LVU-placerade barn kan när som helst under vårdtiden hos socialtjänsten begära att vården ska upphöra och att barnet ska flytta tillbaka hem. Ett barn som fyllt 15 år kan också själv begära vårdens upphörande.
Efter begäran gör socialtjänsten en utredning, s.k. hemtagningsutredning, för att se om det fortfarande finns ett behov av vård eller om den ska upphöra. Begäran ska sedan godkännas eller avslås i ett beslut.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare