Är en årsredovisning rättsligt bindande och går den att överklaga?

Mitt företag äger en bostadsrättslokal i en bostadsrättsförening med 170 lägenheter.

I deras senaste Årsredovisning har de inte uppgett att våran lokal är medlem i föreningen.

Tidigare år har det varit med.

Är detta dokument rättsligt bindande och går en årsredovisning att överklaga?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att ditt företag har en lokal i en bostadsrättsförening. I den senaste årsredovisningen står det inte att ditt företag är medlem i föreningen, vilket har stått tidigare år. Du undrar nu om en bostadsrättsförenings årsredovisning är rättsligt bindande samt om den går att överklaga.

Regler om bostadsrättsföreningar finns uppdelade i olika lagar. Bland annat finns viktig reglering i bostadsrättslagen (BRL), men även i lagen om ekonomiska föreningar (EFL) eftersom en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening.

Årsredovisning

En bostadsrättsförening ska alltid upprätta årsredovisning. I årsredovisningen ska vanligen fyra olika delar finnas med; förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Årsredovisningen ska enligt 6:9 EFL läggas fram inom sex månader från varje utgånget räkenskapsår på en ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ska minst två veckor innan stämman hålla årsredovisningen tillgänglig för medlemmarna enligt 6:23 EFL. Anledningen till detta är att medlemmarna ska vara pålästa inför stämman och kunna komma med eventuella synpunkter samt påpeka eventuella felaktigheter.

Medlemsförteckning

Styrelsen i en ekonomisk förening är skyldiga att föra en medlemsförteckning. Det framgår av 5 kap EFL. I medlemsförteckningen ska samtliga medlemmar i föreningen finnas med. Det innebär att inte endast boende utan också lokalinnehavare ska vara med i medlemsförteckningen. Specifika regler om medlemsförteckningar avseende just bostadsrättsföreningar finns i 9 kap BFL. I 9:1 BFL stadgas att styrelsen ska föra en förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar samt en förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt.

Det finns alltså en plikt för styrelsen i bostadsrättsföreningen att föra en medlemsförteckning. Det krävs dock inte att medlemsförteckningen finns med i årsredovisningen. I årsredovisningen krävs endast att de fyra olika delar som nämnts ovan finns med, och det torde inte krävas att en medlemsförteckning finns med i någon av dessa delar.

Slutsats

Om ändå en medlemsförteckning finns med i årsredovisningen, så som du skriver, är det dock naturligt att du vill att den ska vara korrekt. Det allra bästa hade så klart varit att upptäcka felaktigheten innan den ordinarie stämman och påpeka det innan årsredovisningen godkändes. I och med att årsredovisningen godkänns blir den offentlig och alla får således ta del av den. När årsredovisningen godkänns blir den "rättsligt bindande" och är stöd för exempelvis att styrelsen beviljas ansvarsfrihet samt för de skattemässiga konsekvenser föreningen drabbas av.

Det är inte möjligt att överklaga en årsredovisning. Godkännandet av en årsredovisning görs inte av någon myndighet och det finns ingen lagstadgad möjlighet att överklaga eller överpröva, så som det kan finnas när det handlar om en myndighets dom eller beslut. Eftersom det är bostadsrättsföreningen som godkänner årsredovisningen och medlemmarna är en del i denna förening finns det ingen sådan möjlighet. Det skulle vara som att bostadsrättsföreningen "får överklaga sitt eget beslut".

Har du några funderingar gällande svaret kan du maila mig på lovisa.lundgren@lawline.se!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”