Är en angivelse i testamente juridiskt bindande?

2017-06-30 i Testamente
FRÅGA
I ett testamente finns angivet att en engångssumma skall avsättas för vård av en grav. Är denna angivelse juridiskt bindande för testamentstagarna gentemot pastoratet?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Ja, ett testamente måste följas.
Undantag från detta är om testamentet inte uppfyller formkraven i 10 kap Ärvdabalken(ÄB) eller om testamentet kränker eventuella bröstarvingars rätt till arv eller anses vara ogiltigt enligt 13 kap ÄB.

Jag tolkar din fråga som att du vill ändra i testamentet.

I 11:1 ÄB framgår även att ett testamente ska tolkas utifrån vad som må antagas överensstämma med testatorns vilja. Engångssumman som testatorn åsidosatt för vård av en grav är därför juridiskt bindande.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Om du önskar vidare juridisk rådgivning kan du mejla info@lawline.se.

Joéla Ehnberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2897)
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?

Alla besvarade frågor (94413)