Är en andrahandshyresgäst skyldig att betala uthyrarens självrisk vid skada?

Jag äger en bostadsrätt som jag för tillfället hyr ut (med tillstånd från föreningen). Hyresgästen har orsakat en vattenskada på min lägenhet och lägenheten under, detta på grund av tydlig oaktsamhet. Hyresgästen lämnade vattenkranen på och gick sedan till jobbet, med vetskap om att det var stopp i avloppet. Denna historia stryks av ett flertal vittnen som både pratat med hyresgästen och gått in i lägenheten under vattenläckan.

Min fråga är vad som händer nu? Går detta på BRF:ens försäkring eller på min egen? Är det skadeståndskrav mot hyresgästen som gäller om han inte villigt betalar självrisken?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga lagar:

Andrahandsuthyrning av en bostadsrätt regleras i lagen om uthyrning av egen bostad samt jordabalkens (JB) 12 kap.

Vem som har skyldigheten att ersätta uppkomna skador i en hyresbostad:

I JB 12 kap. 24 § stadgas hyresgästens vårdplikt. Detta innebär att hyresgästen ska vårda bostaden samt är ansvarig för att ersätta de skador som är orsakade av denne medvetet eller på grund av vårdslöshet. Skador som skett på grund av olyckshändelser omfattas inte, och det är därmed hyresvärden som ska ersätta dessa. För att hyresvärden ska bli ansvarig för ersättningen måste det bevisas att skadan uppkom under tiden som hyresgästen bodde där samt att det var en olycka.

Vad som gäller i ditt fall:

Vid vattenskador på grund av vattenläckage från en bostadsrätts våtutrymme, kök, golvbrunn, avlopp och installationer är du som ägare av bostadsrätten ansvarig för skadorna i din lägenhet. Då skadan orsakats på vårdslöst sätt kan den drabbade grannen i lägenheten under din kräva dig på ersättning som motsvarar dennes självrisk. I ditt fall då det var din andrahandshyresgäst som orsakade vattenskadorna på grund av vårdslöshet, så gäller den allmänna vårdplikten JB 12 kap. 24 § och hyresgästen är därmed skyldig att ersätta skadan.

Vad du kan göra:

Du kan vända dig till din andrahandshyresgäst för att få din (och eventuellt din grannes) självrisk täckt av denne. Ditt försäkringsbolag kan i sin tur vända sig till andrahandshyresgästen och kräva ersättning om gästen anses vållat skadan, så kallad regressrätt. Om hyresgästen inte vill betala självrisken kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, läs mer om detta här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”