FrågaPROCESSRÄTTDomstol09/10/2017

Är domar och beslut från Mark- och miljööverdomstolen prejudicerande?

En dom från mark- och miljööverdomstolen (MÖD), är den alltid vägledande? Har en dom jag funderar på att tillämpa när jag skriver försiktighetsmått i mitt arbete, men domen finns ej med under "vägledande domar" på domstol.se. Blir osäker på att den då är enligt svensk rättspraxis.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dom eller beslut som kommer från högsta instans, kan vara av betydelse för kommande avgöranden. Domen eller beslutet blir sålunda prejudicerande. Domar och beslut från Mark- och miljööverdomstolen anses vara prejudicerande (6 § rättsinformationsförordningen). Underrätter (tingsrätter, hovrätter etc), är dock inte bundna av högsta instans domar och beslut. Högsta instans domar och beslut utgör endast vägledning.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo