Är domar och beslut från Mark- och miljööverdomstolen prejudicerande?

2017-10-09 i Domstol
FRÅGA
En dom från mark- och miljööverdomstolen (MÖD), är den alltid vägledande? Har en dom jag funderar på att tillämpa när jag skriver försiktighetsmått i mitt arbete, men domen finns ej med under "vägledande domar" på domstol.se. Blir osäker på att den då är enligt svensk rättspraxis.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dom eller beslut som kommer från högsta instans, kan vara av betydelse för kommande avgöranden. Domen eller beslutet blir sålunda prejudicerande. Domar och beslut från Mark- och miljööverdomstolen anses vara prejudicerande (6 § rättsinformationsförordningen). Underrätter (tingsrätter, hovrätter etc), är dock inte bundna av högsta instans domar och beslut. Högsta instans domar och beslut utgör endast vägledning.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (505)
2021-07-27 Kan en domstol döma en person för ett grövre brott än vad åklagare har åtalat?
2021-07-21 Får tingsrätten pröva ett brottmål utan att hålla huvudförhandling?
2021-07-08 Är det värt att överklaga och vad innebär villkorlig dom?
2021-06-30 Dubbelbestraffning

Alla besvarade frågor (94275)