Är dokumenten från häktningsförhandlingarna offentliga handlingar?

FRÅGA
Är dokumenten från häktningsförhandlingarna offentliga handlingar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De flesta handlingarna inom domstolsverksamheten är allmänna handlingar. I enlighet med offentlighetsprincipen kan allmänheten begära ut allmänna handlingar för att få insyn i statens olika verksamheter (2 kap. 1 § TF).

En allmän handling kan dock vara skyddad av sekretess (2 kap. 2 § TF). Det innebär att den allmänna handlingen inte får lämnas ut trots offentlighetsprincipen. Sekretess kan tillämpas om handlingar innehåller känsliga uppgifter om enskilda personer, exempelvis uppgifter som rör deras hälsa, sexualliv eller andra privata angelägenheter. Sekretess kan också tillämpas för att skydda allmänna intressen, exempelvis brottsbekämpning.

Huruvida en handling kan lämnas ut eller ej på grund av sekretess måste bedömas från fall till fall. Det går således inte att generellt säga vad som gäller, utan sekretessprövningen måste göras i varje enskilt fall. För att ta del av en domstolshandling kan du kontakta den berörda domstolen och be om att få ut den specifika handlingen. Därefter får de göra en sekretessprövning och återkomma till dig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag ARdriver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-10-03 13:57
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (224)
2019-10-04 Omfattas friskolor av offentlighetsprincipen?
2019-10-03 Är dokumenten från häktningsförhandlingarna offentliga handlingar?
2019-09-30 Att finna en anmälan
2019-09-30 Kopia på nedlagd förundersökning

Alla besvarade frågor (73857)