FrågaAVTALSRÄTTAvtal19/12/2018

Är digitala avtal giltiga?

Hej,

Kan någon svara mig om en domstol kan acceptera ett kontrakt (finna det giltigt) som är i digital form, i form av en skärmdump, sålänge kontraktets äkthet går att styrka med korrespondens mellan parterna som också skett i digital form (via facebook)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör avtal hittar du i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen), och den hittar du här.

I svensk rätt råder som grundprincip avtalsfrihet, det vill säga en frihet att två parter ska få sluta avtal om vad de själva vill. En viktig princip inom avtalsrätten är även att avtal ska hållas. Det framgår inte uttryckligen i något lagrum utan framgår indirekt av avtalslagens ogiltighetsregler. Oavsett om det skett muntligen eller skriftligen ska alltså ett avtal som huvudregel vara juridisk bindande, och parterna är skyldiga att prestera enligt dess innehåll. Vissa undantag finns dock, där ett avtal exempelvis endast blir bindande om det undertecknats skriftligen av båda parterna, ett s.k. formkrav. Detta förekommer relativt sällan och gäller exempelvis köp av fast egendom.

Som svar på din fråga accepterar alltså domstolarna ett avtal som giltigt så länge det går att bevisa att ett sådant finns, och det avtal det är frågan om inte uppställer särskilda formkrav för att vara giltigt. Ett avtal eller kontrakt behöver inte se ut på något särskilt vis, utan det räcker med att visa att två parter kommit överens om någonting.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Elin RidegRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning