Är detta normalt arvode för boutredningsman?

FRÅGA
Är 3000 kronor per timme normalt för en boutredningsmans arvode vid en enkel boutredning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ansöka om boutredningsman kostar denna avgift hos tingsrätten 900 kr. I övrigt framgår på Sveriges domstolars hemsida att boutredningsmannen har rätt till ersättning, och detta av skälig kostnad i förhållande till arbetet och kostnader av dödsboet, och om detta inte räcker till utav den vars ansökan förordnandet meddelats. Det framgår också utav Ärvdabalken 19 kap 19 § att boutredningsmannen ska erhålla ett sk. skäligt arvode. Det är därför svårt att tala i termer utav normalt eller vad det brukar kosta i och med att detta avgörs från situation till situation. Vad som dock ska vara avgörande för den totala kostnaden är det arbete som krävts, den tid som detta tagit samt den skicklighet som arbetet genomförts.

Jag hoppas att du fick klarhet i vad som är avgörande för kostnaden, även om jag tyvärr inte kan ge dig ett konkret och slutgiltigt svar på din fråga. Om du har följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Informationen från Sveriges domstolar hittar du här: http://www.domstol.se/Familj/Dodsfall-och-arv/Boutredningsman/

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll