Är detaljer om egendom från arv, som finns i en bilaga till bouppteckning, ett giltigt juridiskt dokument? Makas enskilda egendom

FRÅGA
Hej!Jag har ärvt pengar och lösöre som enskild egendom av min mamma. Jag är gift. Så länge jag lever vill jag att detta ska fortsätta vara min enskilda egendom, vad som än händer, om vi skulle skiljas eller om min man skulle gå bort.Idag har jag en lista i excel på det ärvda lösöret, som var en bilaga i bouppteckningen efter min mamma. Men är det ett juridiskt giltigt dokument?Hälsningar
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enskild egendom är egendom som du har ärvt och som enligt testamente av din mamma skall vara din enskilda. Om inget sådant testamente föreligger så är huvudregeln att det du ärvt är ingår i din giftorättsgods, som kan bli föremål för hälftendelning vid en bodelning ifall ni inte avtalat om annat i ert äktenskapsförord (kom ihåg att äktenskapsförord alltid kan uppdateras och ändras med bådas samtycke!)

En bouppteckning ska registreras hos Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet. Av bouppteckningen ska framgå vilken egendom som arvlåtaren efterlämnat i arv. Om bilagan är registrerad hos Skatteverket så ska även kopian på bilagan du har i din hand därigenom också vara ett giltigt juridiskt dokument. Om inga detaljer framkommer av det som är registrerat i Skatteverket torde den bilaga du har fungera som stöd för att den egendom som nedtecknats i bilagan ärvts från din mamma. Det är alltså inte nödvändigt att bilagan ska vara registrerad hos Skatteverket för att du ska kunna bevisa vad du ärvt från din mamma. Det som är viktigt är emellertid att hon skrivit ett testamente eller annat villkor att arvet från henne till dig ska utgöra din enskilda egendom, alternativt att ni uppdaterar ert äktenskapsförord.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95699)