Är det värt att undersöka om det finns tillgångar att ärva efter våra far trots testamente och äktenskapsförord?

2019-09-01 i Laglott
FRÅGA
Jag och min bror är s.k särkullbarn, vår far gick bort 27:e juni. Hans hustru har vid vårt första möte ang bouppteckning lagt fram ett testamente där vår far vill att hon skall vara kvar i orubbat bo och dessutom oxå tagit fram ett äktenskapsförord där det står att min far vill att allt hon äger el tillskaffat sig under deras äktenskap i hennes namn skall vara just hennes ägodelar. Nu visar det sig att hon står på allt, hus, bil allt av värde. Hon säger att lösöresvärde ej uppgår till mer än 10.000:- och när vi lämnat byrån efter mötet stannat kvar och uppgett en skatteskuld på ca 30.000:- på min far, hon har dessutom struntat i att betala hans räkningar vilket nu ligger hos kronofogden.Det finns ej några pengar på hans konton bara ca 62 öre. men hon visade inga kontoutdrag tillbaka i tiden.De har genom åren sålt och köpt hus, dyra bilar m.m.. med tanke på att hon glömde att uppge saker som fanns av värde ( hon sa att hon kom på dem när vi uppgav dem), det finns inga gåvobrev ang huset m.m.. så är min fråga, ska jag släppa detta och acceptera testamentet el är det värt att "rota" vidare i detta/ anlita jurist/advokat? Allt känns så luddigt. Kan även tillägga att vi sett att vår fars fru umgås med anställda på denna byrå privat vilket känns väldigt olustigt och partiskt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I samband med er fars bortgång är du och din bror arvsberättigade enligt den legala arvsordningen. Normalt sett ärver efterlevande make den bortgångne maken och gemensamma barn ärver först när efterlevande make avlider. Däremot har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt (jfr 3 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Arvlåtaren kan dock påverka fördelningen vid sin bortgång med ett testamente. Om så sker har bröstarvingar (arvlåtarens barn) rätt att få ut sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). För att få ut arvslotten måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet inom sex månader efter att den tog del av testamentet.

Du nämner i din fråga att det finns ett äktenskapsförord som gör all egendom till enskild, varvid merparten står på er fars hustru. Ett äktenskapsförord är giltigt om det är skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna, samt registrerat hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄB). Om all egendom av värde är i hans hustrus namn är utgångspunkten att den är hennes och inte ska ingå i en bodelning. Däremot nämner du även att din far och hans hustru genom åren gjort större transaktioner (hus, dyra bilar m.m.) varför det verkar ha funnits tillgångar. Det som bör undersökas är om det förstärkta laglottsskyddet kan aktualiseras.

Det förstärka laglottsskyddet framkommer i 7 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB) och har till syfte att förhindra att en arvlåtare kringgår laglottsreglerna genom att, istället för att upprätta testamente, skänker bort sina tillhörigheter. I praktiken innebär skyddet att gåvorna likställs med testamente. Det förstärkta laglottsskyddet är tillämpligt om din laglott kränkts vilket kan vara fallet för er. En grundförutsättning för en tillämpning av det förstärkta laglottsskyddet är att arvlåtaren skänkt bort egendom. Det krävs dessutom att det rör sig om en gåva för dödsfalls skull, dvs. att den till syftet är att jämställa med testamente. Lagen skiljer mellan två grupper av fall; dels gåvor som givits under sådana omständigheter att den till syftet är att jämställa med testamente (t.ex. gåvor som ges på själva dödsbädden), dels då arvlåtaren givit bort egendom på sådana villkor att gåvan till syftet är att jämställa med testamente. Till denna grupp hör fall då arvlåtaren stipulerat sådana villkor för gåvan att han kan beräkna att få behålla nyttan av egendomen. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen bör till gruppen också räknas fall, då arvlåtaren rent faktiskt kan beräkna att få behålla nyttan av det bortgivna, t.ex. då gåvan ges till make eller annan med vilken givaren har gemensamt hem. Det kan således argumenteras för att det förstärkta laglottsskyddet kan aktualiseras, om er far skänkt bort sin andel av fastigheten eller andra tillgångar, för att egendomen sedan ska ha blivit hans hustrus enskilda och ni inte får ärva. Bevisbördan för att eventuella gåvor har varit att likställa med testamente åligger dig som bröstarvinge, vid yrkande om laglott. För att yrka om laglott och åberopa det förstärkta laglottsskyddet måste du väcka talan inom ett år från bouppteckningen.

Tyvärr kan jag inte ge ett mycket klarare svar än enligt ovan, däremot är min åsikt att det finns fog för att undersöka närmre om du och din bror kan vara arvsberättigade. Bland annat då det kan ha skett gåvor som är att likställa med testamente, innebärande att ni åtminstone ska ha rätt att få ut er laglott. Att er fars hustru umgås privat med anställda på byrån är i sig inget problem. Om de företräder kvinnan kommer de att vara partiska och se till hennes intressen, varför min rekommendation är att du och din bror anlitar en jurist som företräder era. Lawlines jurister har lång erfarenhet av tvister om testamente och arv varför en av våra jurister gärna företräder er och hjälper er vidare. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och eventuell tidsbokning. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (746)
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (81812)