Är det upphovsrättsintrång att omarbeta information som någon annan delar?

Hej! Är det lagligt att bearbeta en del information som framkommer i en YouTube klipp och skriva om det med egna ord och egna exempel för att sedan använda den informtionen i en bok som ska publiceras och säljas. Tanken är att buskapet av innehållet ska vara samma som video klippet, men texten kommer att skrivas med mina egna ord för att förmedla samma budskap.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! 

Upphovsrätt regleras i Sverige genom upphovsrättslagen, URL. Grunden i URL är att var och en som skapar ett verk ska ha upphovsrättsligt skydd till det verket. När det kommer till sådana verk där information förmedlas, exempelvis böcker eller videofilmer, så gäller att själva informationen är fri, det går inte att få upphovsrätt till vetskapen om en företeelse. Vad som skyddas i enlighet med 1 kap. 1 § URL är alltså själva uttrycket för informationen, sättet som upphovsmannen formulerar och uttrycker sig på. Att därmed ta till sig information från exempelvis en youtube-video för att sedan återge informationen med en egen formulering utgör inget upphovsrättsbrott. Även om det skulle vara så att du i vissa segment uttrycker dig på ett sätt som är mycket likt det sätt som din källa uttrycker sig på så är detta tillåtet enligt 2 kap. 22 § URL. Där står att var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. 

Jag hoppas detta utgjorde svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Gustav OtteboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”