Är det upphovsrättsintrång att göra förändringar av ett verk?

Hej, jag vill starta en enskild firma där jag syr och säger kläder efter symönster som jag köpt. Jag har dock sett att det står på mönster att de inte får användas i kommersiellt syfte. Några hänvisar även till upphovsrätten.

Räcker URL som grund för att hindra mig att sälja kläder jag egenhändigt syr efter mönster jag betalat för? Av tyger som inte är skyddade enligt mönsterskydd?

Får jag göra ändringar i mönstret och sälja kläder som använder symönstret som bas, men med tydliga skillnader mot original?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dig fråga!

Din fråga regleras främst i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Upphovsrätt

Upphovsrätt är något som kan ges direkt vid skapandet av ett verk och ingen registrering är nödvändig för att få upphovsrätt i Sverige.

Så den som har skapat ett symönster kan ha upphovsrätt till detta enligt 1 kap 1 § URL. Detta så länge symönstret uppnår verkshöjd, vilket innebär att symönstret i fråga har särprägel och påvisar individualitet och självständighet och är resultatet av upphovsmannens egna intellektuella skapande.

Om det är ett sedvanligt symönster så är det risk att symönstret inte når upp till kravet på verkshöjd. Detta då något endast kan uppnå verkshöjd om risken är liten att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk. En bedömning måste göras i det enskilda fallet.

Genom att ha upphovsrätt till symönstret så har skaparen en uteslutande rätt att förfoga över symönstret genom att exempelvis framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten 1 kap 2 § URL.

Även fast du har köpt symönstret så har du inte köpt upphovsrätten till mönstret. Det betyder att du kan begå upphovsrättsintrång om du bjuder ut kläder uppsydda efter symönstret till försäljning.

Detta gäller inte för privat bruk då 2 kap 12 § URL säger att det är tillåtet att för privat bruk framställa exemplar av upphovsrättsskyddade verk.

Generellt så krävs det upphovsmannens samtycker för att bearbeta ett verk men det finns en regel i 1 kap 4 § 2 st URL som säger att en person som omarbetar ett verk kan få upphovsrättsskydd för det omarbetade verket. För detta så måste det nya verket också uppnå verkshöjd och det måste vara skapat i fri anslutning från det ursprungliga verket. Det betyder att du kan få upphovsrätt för dina nyskapade mönster om de skapas i fri anslutning från det ursprungliga verket.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så kan upphovsrätten hindra dig från att sälja kläder uppsydda efter upphovsrättsskyddade symönster. Om du vill göra bearbetningar av symönstren så kan det fortfarande vara upphovsrättsintrång, detta då det normalt kräver upphovsmannens samtycke för att få bearbeta ett verk.

Däremot om du omvandlar ett verk så att det blir ett helt nytt verk så kan du få upphovsrätt till detta. I dessa fall så är det inte ett intrång i upphovsrätten

Hoppas du fick svar på din fråga!

Amanda RydbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000