Är det umgängessabotage om jag nekas att träffa mitt barn?

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Har ej fått träffa min dotter på snart 2 år och nu påstår mitt ex efter ja lämnat in en stämning att jag har missbruksproblem.Jag kan intyga att jag inget pågående missbruk sedan 1,5 år och trots detta nekar hon mig umgänge. Detta anser jag vara umgängessabotage.har jag fel i detta och kan jag använda detta mot exet i familjerätten??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barn har huvudregel rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans förutsatt att umgänget är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a, 15 §§ föräldrabalken). Missbruk hos en förälder är en aspekt som gör att umgänge mellan barnet och den föräldern kan vara oförenligt med barnets bästa. Har du ett umgänge reglerat i dom eller avtal kan du hos tingsrätten begära att umgänget ska verkställas. Verkställighet kommer inte medgivas om umgänget inte anses förenligt med barnets bästa. Barnets åsikt i frågan ska tillmätas betydelse med hänsyn till barnets ålder och mognad (21 kap. 1 § föräldrabalken)

Nekar ditt ex dig att träffa barnet utan en godtagbar anledning kan det vara att anse som umgängessabotage. Istället för att direkt vända dig till rätten kan du via samarbetssamtal hos familjerätten i din kommun få hjälp att komma överens med ditt ex i umgängesfrågan. Samarbetssamtal är frivilliga men ett bra första steg istället för att direkt vända sig till domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96515)