FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/09/2021

Är det umgängessabotage om jag nekas att träffa mitt barn?

Har ej fått träffa min dotter på snart 2 år och nu påstår mitt ex efter ja lämnat in en stämning att jag har missbruksproblem.Jag kan intyga att jag inget pågående missbruk sedan 1,5 år och trots detta nekar hon mig umgänge. Detta anser jag vara umgängessabotage.har jag fel i detta och kan jag använda detta mot exet i familjerätten??

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barn har huvudregel rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans förutsatt att umgänget är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a, 15 §§ föräldrabalken). Missbruk hos en förälder är en aspekt som gör att umgänge mellan barnet och den föräldern kan vara oförenligt med barnets bästa. Har du ett umgänge reglerat i dom eller avtal kan du hos tingsrätten begära att umgänget ska verkställas. Verkställighet kommer inte medgivas om umgänget inte anses förenligt med barnets bästa. Barnets åsikt i frågan ska tillmätas betydelse med hänsyn till barnets ålder och mognad (21 kap. 1 § föräldrabalken)

Nekar ditt ex dig att träffa barnet utan en godtagbar anledning kan det vara att anse som umgängessabotage. Istället för att direkt vända dig till rätten kan du via samarbetssamtal hos familjerätten i din kommun få hjälp att komma överens med ditt ex i umgängesfrågan. Samarbetssamtal är frivilliga men ett bra första steg istället för att direkt vända sig till domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000