Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?

2021-10-03 i Narkotikabrott
FRÅGA
Begår en polisman i tjänst tjänstefel om den ser mellan fingrarna när brott begås och väljer att inte straffa den som begår brottet? T.ex att ge en muntlig varning i stället för att bötfälla en person vid ringa narkotikabrott. Vad klassas som tjänstefel för en polis?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag kommer hänvisa mina svar från narkotikastrafflagen, brottsbalken samt polislagen.

Narkotikabrott

Enligt narkotikastrafflagen så döms den som den som olovligen, överlåter narkotika, framställer narkotika som är avsedd för missbruk, förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller, innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, döms, om gärning sker uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år(1§ Narkotikastrafflagen)

Är brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2§ Narkotikastrafflagen)

De flesta narkotikabrott brukar klassas som ringa och brukar oftast ge 30 dagsböter i straff.

Underlåtelse av polis att rapportera och bötfälla

Tjänstefel innebär ett åsidosättande av vid myndighetsutövande, av vad som gäller för uppgiften( 20 kap 1§ brottsbalken). Polisarbete är myndighetsutövning och en polis i sitt arbete inte följer de regler som finns uppställda för hur en polis ska agera kan detta utgöra tjänstefel

En polis har en skyldighet att rapportera om han fått kännedom om ett brott( 9§ polislagen). Om en polis får kännedom om ett ringa narkotikabrott t.e.x genom att ertappa en med person med narkotika, så har han alltså en skyldighet att rapportera om det.

Dock så finns det undantag från detta( 9§ 2 st polislagen). Enligt denna paragraf så får en polisman lämna en rapporteftergift istället för att rapportera brottet. Rapporteftergift innebär att inte rapportera någon för att de har begått ett brott. I korthet betyder detta att en polisman får underlåta att rapportera sådana bötesbrott som framstår som obetydliga och i stället att göra ett påpekande genom en muntlig varning. Om brottet är obetydligt ska bedömas utifrån samlade omständigheter i fallet, t.e.x att brottet är bagatellartat eller för resurskrävande.

Slutsats

Det behöver alltså inte innebära tjänstefel för en polis att inte rapportera någon eller bötfälla den som ertappas med att begå ett ringa narkotikabrott. Det beror dock på omständigheterna i det specifika fallet.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

My Stenquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96515)