Är det tillräckligt med 30 min på FaceTime som umgänge med sitt barn?

Hej ! Har en dotter på 2 år mamman har Ensam vårdnad och jag är umgänges Förälder jag frågade om få någon bild På dottern efter vi hade haft FaceTime Men det hade jag inte rätt att få enligt Mamman jag har FaceTime 30 minuter Inget mera och får inget veckobrev Eller något är detta rätt ? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Utgångspunkter

Jag uppfattar din frågeställning som att du vill ha svar på vad som gäller för dig som umgängesförälder och om 30 min på FaceTime kan vara vad umgänget ska bestå av. Jag kommer inte att kunna ge ett definitivt svar på om 30 min på FaceTime är tillräckligt med umgänge i ditt fall då detta beror på vad du och din dotters mamma har kommit överens om vad gäller umgänget. Jag kommer därför att redogöra för vad umgängesrätt innebär för dig som förälder och vad du kan göra om du anser att ditt barn inte får tillräckligt med umgänge med dig.


När det kommer till frågor om umgängesrätt är det föräldrabalken (FB) som reglerar detta och jag kommer därför att utgå från denna för att besvarar din fråga.


Vad innebär umgängesrätt?

Umgängesrätt innebär att barnet ska ha rätt till att få umgås med en förälder som barnet inte bor med, oavsett om föräldrarna har delad vårdnad eller som i ditt fall, ena föräldern har ensam vårdnad (6 kap 15 § 1 st FB). Det är alltså inte en rätt för dig som förälder att få umgås med ditt barn utan det är barnet som har en rätt att få umgås med sin förälder. Detta innebär att när man bestämmer i vilken omfattning som umgänget ska vara och hur umgänget ska gå till så ska man utgå från vad som är bäst för barnet. Ni som föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av att träffa sin umgängesförälder blir tillgodosett (6 kap 15 § 2 st FB).


Det finns inga specifika bestämmelser i lagen som reglerar hur ofta eller på vilket sätt umgänget ska ske. Umgänget kan ske på olika sätt och behöver inte nödvändigtvis vara en fysisk träff med barnet utan kan också ske genom telefonsamtal eller via videomöten som exempelvis FaceTime (6 kap 15 § 1 st FB).


Vad kan du som förälder göra om du anser att ditt barn inte får tillräckligt med umgänge med dig?

Det enklaste sättet för att komma fram till hur umgänget ska ske är att du och barnets mamma själva kommer överens om det genom ett så kallas umgängesavtal. Ett umgängesavtal ska göras skriftligt mellan dig och ditt barns mamma där ni bestämmer hur umgänget ska se ut. När ett umgängesavtal är skrivet ska det registreras och godkännas av socialnämnden (6 kap 15 a § 3 st FB). Det är först när umgängesavtalet är godkänt av socialnämnden som avtalet blir gällande.


Om ni inte är överens om hur umgänget ska vara kan du väcka talan vid domstol så att domstolen får fatta ett formellt beslut om formerna för det framtida umgänget ska vara (6 kap 15 a § 1 st FB).


Sammanfattning

Om du inte är nöjd med hur umgänget går till med ditt barn kan du framföra detta till ditt barns mamma så att ni i första hand kan komma överens tillsammans om hur umgänget ska se ut och sedan skriva ett umgängesavtal. Umgänget ska bestämmas så att det är det bästa för ert barn. Om ni inte skulle komma överens kan du väcka talan i domstol.


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000