Är det tillräckligt att min pappa skriver ett intyg för att bekräfta faderskap?

2019-03-26 i Faderskap
FRÅGA
Räcker det att min pappa som inte står som biologisk pappa skriver ett intyg där han och min mor godkänner, erkänner mig som sin dotter eller måste man göra DNA test eller liknande? (Då jag blev till under tiden min mor var gift med en annan man, blev det förr automatiskt att han blev skriven som hans dotter.)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldraskap finns i 1-3 kap föräldrabalken (FB).

Jag tolkar din fråga som att den man du vill ha registrerad som din pappa är din biologiska fader.

Om faderskap

Precis som du säger finns en presumtion om att den som mamman är gift med under tiden hon föder ett barn räknas som pappa till barnet (1:1 FB). Detta kan i efterhand hävas genom dom, om en utredning visar att det egentligen är en annan man som är barnets fader (1:2 & 1:5 FB). Det är ibland, men inte alltid nödvändigt att göra ett DNA-test för att komma fram till detta.

Det finns även en möjlighet att ändra faderskapet utan dom. Då måste mannen i det tidigare äktenskapet lämna ett intyg där han skriftligen godkänner annan mans bekräftelse av faderskapet. Bekräftelsen måste också i det fallet godkännas av modern (1:2 andra stycket FB).

Räcker det att pappan som inte står som biologisk pappa skriver ett intyg?

Det räcker alltså inte att din biologiska pappa samt din mamma skriver ett intyg. Ni måste också ha bekräftelse av den som i dagsläget står som din far. Är detta inte möjligt kan ni få faderskapet bekräftat i domstol. Det är då barnet som väcker talan (3:5 FB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (323)
2020-10-26 Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

Alla besvarade frågor (85451)