Är det tillåtet ur ett upphovsrättsligt perspektiv att visa film på frisörsalong?

Hej! Jag kommer öppna en frisörsalong och tänkte sätta upp en tv med lite med lite olika material på. Vad kan jag visa utan att visa det blir olagligt? Kan jag visa youtube eller andra streamingtjänster så som netflix, hbo max osv? Det är bara jag, min kollega och mina kunder som kommer få tillgång till att kolla, max 5-6 i samma rum. Hur ser reglerna ut?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Din fråga berör det upphovsrättsliga området, vilket i mångt och mycket regleras i upphovsrättslagen (URL). 

Det upphovsrättsliga skyddet till den här typen av verk uppstår automatiskt och det finns alltså inte något krav på registrering. För att ett verk ska skyddas av upphovsrätten krävs det att det når upp till verkshöjdskravet (1 § URL). Verket ska vara resultatet av ett personligt skapande, visa originalitet eller någon form av särprägel. Följden av ett upphovsrättsligt skydd är att upphovsmannen ges ensamrätt till verket (2 § URL).

Ensamrätten gör det möjligt för upphovsmannen att hindra andra från att dels framställa exemplar av verket (så kallad exemplarframställning), dels att göra verket tillgängligt för allmänheten (spridningsrätten och visningsrätten). Kortfattat innebär det att upphovsmannen bestämmer hur, när och av vem verket får användas.

Att sända upphovsrättsligt skyddade verk kan inkräkta på upphovsmannens visningsrätt. Detta förutsätter att verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket (2 § tredje stycket andra punkten URL).

Det är tillåtet för var och en att framföra offentliggjorda verk offentligt (bortsett från filmverk och sceniska verk) vid tillfällen där framförandet av sådana verk inte är det huvudsakliga syftet, tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet sket utan förvärvssyfte (21 § första stycket första punkten URL). Dessa tre krav måste vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet att visa materialet utan upphovsmannens samtycke. Eftersom det rör sig om ett filmverk, har du inte rätt att utan upphovsmannens samtycke visa verket för dina kunder. Det finns också möjlighet att 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänliga hälsningar,

Marika HåkanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”