FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott04/02/2018

Är det tillåtet med eldkastare i Sverige?

Hej! Är det tillåtet med eldkastare i Sverige?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Vapenlagen gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen, 1 kap. 1 § Vapenlagen. Vad som gäller för skjutvapen gäller också anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med skjutvapen, 1 kap. 3 § Vapenlagen. Här avses exempelvis eldkastare. En eldkastare jämställs alltså med skjutvapen vid tillämpning av vapenlagen. Detta innebär att vad som i vapenlagen anges om skjutvapen även gäller för eldkastare.

För att få inneha ett skjutvapen måste du ansöka om vapenlicens och få ansökan beviljad av polisen, 2 kap. 1 § a Vapenlagen. För att få vapenlicens krävs att du har fyllt 18 år. Vissa undantag finns. Du ska också vara laglydig och skötsam och måste kunna intyga ändamålet med att du ska inneha vapen. De vanligaste ändamålen är jakt och målskytte.

Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år, 9 kap. 1 § 1 st. Vapenlagen. Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa döms man istället till böter eller fängelse i högst sex månader, 2 st. Påföljden för grovt vapenbrott är fängelse i lägst två och högst fem år, och för synnerligen grovt vapenbrott fängelse i lägst fyra och högst sex år.

Detaljerad information avseende de lagar och regler som gäller för vapen finns på polisens hemsida.

Med vänlig hälsning,

Stina JanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?