Är det tillåtet i Sverige att ändra sitt efternamn till Hitler?

FRÅGA
Är det tillåtet i Sverige att ändra sitt efternamn till Hitler?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar 14 § i Lag (2016:1013) om personnamn. Enligt denna bestämmelse får en person byta från sitt befintliga efternamn till ett nybildat endast om namnet inte:

1. används som förnamn,
2. består av mer än ett ord,

3. kan väcka anstöt,

4. kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet,

5. av någon annan anledning är olämpligt som efternamn.

Bedömningen kring ändring av efternamnet görs av Skatteverket som då grundar sig i lagens bestämmelser. Med tanke på den historiska bakgrunden som namnet Hitler har kan den då komma att nekas som efternamn med stöd i 3:de punkten, 4:de punkten samt 5:te punkten. Slutsatsen bör därmed vara att det i Sverige inte är tillåtet att ändra sitt efternamn till Hitler.

Har du fler frågor eller i behov av juridisk rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (798)
2021-01-27 Måste man kastrera sin utekatt?
2021-01-26 Har statsministern åtalsimmunitet?
2021-01-20 Hur får man jaktlicens?
2021-01-17 Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?

Alla besvarade frågor (88531)