Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?

FRÅGA
Om man hyr en stuga med syfte att bo i den en vecka, men en kväll har en större fest med mer än 8 personer, skulle det då bryta pandemilagen eller är det okej? Iom att det inte är en festlokal och syftet med hyran inte är festen, så tänker jag att det kanske räknas som en hemmafest, vilket är tillåtet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om tillställningar under covid-19 finns i lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även kallad pandemilagen. Det finns även vissa regler i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.

Var och en ska medverka till att förhindra spridning av covid-19 genom uppmärksamhet och genom att vidta rimliga försiktighetsåtgärder (3 § Pandemilagen). Det finns även ett förbud mot att samlas mer än 8 personer både på offentliga och privata sammankomster. Förbudet mot att samlas mer än 8 personer på privata sammankomster gäller på privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler och på andra platser man kan hyra (6 kap. 1 § förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19).

Eftersom stugan är hyrd så omfattas den av förordningen och det är alltså förbjudet att ha en fest för mer än 8 personer. Att man hyrt stugan med syfte att bo där i en vecka skulle troligtvis inte påverka bedömningen då det trots allt fortfarande är en hyrd plats. Hade det istället varit på en icke hyrd plats, till exempel hemma i någons bostad så hade det däremot varit okej.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?