Är det tillåtet att trycka upp dekaler med Volvos logotyp och sälja vidare?

Hej. Jag har en undran när det gäller ett privatföretag som säljer dekaler, med VOLVO's logotyp på. Är det tillåtet att trycka upp VOLVO's namn i större upplaga, för att sedan sälja vidare? Borde inte detta falla inom ramarna för upphovsrättslagen? Och kan man iskall anmäla detta på något sätt?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Volvo har ensamrätt till logotypen

Volvos logotyp är ett varumärke. Reglerna om hantering av varumärken hittar du i varumärkeslagen (VML). Volvo äger logotypen och har sannolikt ensamrätt till den. Det innebär att ingen annan än företaget Volvo får använda logotypen i sin affärsverksamhet, VML 1 kap 10 §. Det betyder till exempel att det inte är okej att trycka upp dekaler med Volvos logotyp för att sälja i sin egen verksamhet, utan det är att se som ett intrång i Volvos ensamrätt. Varumärket Volvo har dessutom ett extra starkt skydd på grund av att det är ett mycket välkänt varumärke, VML 1 kap 10 § första stycket tredje punkten. Det talar ytterligare för att det är ett intrång som det handlar om. Om Volvo skulle ha gett tillstånd till det andra företaget att använda logotypen skulle det dock inte ses som ett intrång, VML 1 kap 10 §.

Kan man anmäla varumärkesintrånget?

Det är framför allt upp till Volvo själva att kontrollera att ingen använder deras logotyp utan tillstånd. Det är även upp till Volvo att avgöra hur de vill gå vidare med varumärkesintrånget eftersom att de är ägare till varumärket. Min rekommendation är därför att du vänder dig till Volvos kundtjänst eller marknadsföringsavdelning och informerar om din upptäckt för att sedan låta de gå vidare med en eventuell process.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Om du vill veta mer har Patent- och registreringsverket mycket bra information om varumärkesintrång m.m. på sin hemsida.

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000