Är det tillåtet att täcka ansiktet på allmän plats?

FRÅGA
Är det olagligt att gå runt med en skidmask på stan/allmänna platser/affärer? Förstår att det går under denna lag https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2005900-om-forbud-mot-maskering-i-vissa_sfs-2005-900 men förstår inte riktigt om det bara gäller demonstrationer eller hur stora folk samlingarna måste vara.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är tillåtet att bära en skidmask på allmän plats samt om lagen (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall blir tillämplig på den situationen.

Det finns ingen lag idag som förbjuder personer att maskera ansiktet på allmän plats.

Precis som du framförde så gäller lagen om förbud mot maskering i vissa fall endast vid demonstrationer och liknande sammankomster. Det blir förbjudet att täcka ansiktet under sammankomsten först när det uppstår störningar, så som våld, skadegörelse eller annan kriminell verksamhet, i samband med sammankomsten. Polisen ska uppmärksamma folksamlingen när maskeringsförbudet blir tillämpligt. Se 1 § lagen om förbud mot maskering i vissa fall.

Det är även förbjudet att maskera ansiktet vid brottslig verksamhet i övrigt, se 3 § lagen mot maskering i vissa fall.

Slutsatsen är att det är tillåtet att använda en skidmask på allmän plats, så som affärer och i stan.


Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (742)
2020-09-26 Har preskriptionstiden för grov misshandel mot barn tagits bort?
2020-09-25 Är det tillåtet att låna, låna ut och/eller ge bort alkohol?
2020-09-25 Vad reglerar regeringsformen?
2020-09-23 Är det lagligt att maskera sig på allmän plats?

Alla besvarade frågor (84409)