Är det tillåtet att ställa ut ett collage?

2019-05-14 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om upphovsrätt/konst. Jag har gjort en torso av papier mache som jag sedan täckt med foton på kvinnor, framför allt klippta ur veckotidningar av senare datum (jag har också använt egna foton), med andra ord ett slags collage. Är det tillåtet? Kan jag ställa ut mitt konstverk? Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du kommer att använda en annan persons fotografier i ett sorts collage.

Den som skapar ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket enligt Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Endast upphovsmannen har rätt att förfoga över verket. Detta kan exempelvis ske genom att ställa ut verket på en utställning.

Huvudregeln är att det krävs samtycke från upphovsmannen då man ställer ut bilder eller fotografier som är upphovsskyddade verk. Detta gäller även om bilderna framgår i ett collage.

Beroende på hur framträdande bildelementen är i förhållande till collaget i sin helhet kan collaget få ett självständigt skydd och räknas som ett eget verk enligt 4 § 2 st. URL. För att inte göra intrång i originalverkets upphovsrätt krävs det dock att collaget är tillräckligt självständigt för att anses utgöra ett nytt fristående verk. Vid bedömningen tar man fasta på bla. om den som skapat verket har haft möjlighet att göra fria och egna kreativa val vid skapandet. Man brukar som huvudregel kunna utgå ifrån att ett verk är tillräckligt originellt om det är osannolikt att två personer oberoende av varandra skulle utforma ett likadant verk.

Sammantaget behöver det inte innebära upphovsrättsbrott att använda ett befintligt verk i din nya skapelse. Avgörande är att det nya konstverket är tillräckligt självständigt, i annat fall kan det inkräkta på originalverkets upphovsrätt. Eftersom det kan vara svårt att göra denna bedömning på egen hand en rekommenderar jag att du inhämtar samtycke till att använda bilderna alternativt att du endast använder dina egna bilder i collaget.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (772)
2019-11-07 Är det tillåtet att dela bilder på Facebook utan upphovsmannens godkännande?
2019-11-02 Hur ska jag ta ställning till kravbrev med anledning av fildeling?
2019-10-30 Kravbrev från Next advokater - Vad ska jag göra?
2019-10-30 Kravbrev från Njord Law firm

Alla besvarade frågor (74543)