Är det tillåtet att ställa sin grävmaskin på allmän plats?

2020-09-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
HejMin granne har ställt sin skrothög till grävskopa på allmänningen (liten gräsremsa mellan tomt och väg) som går kant i kant med vår tomt (efter att vi bett honom flytta på den då han olovligen ställt den på vår tomt och fördärvat marken med larvfötterna) den har stått här i över ett år. Nu när han flyttat den är det svårt att se mötande trafik på vägen och den är också en säkerhetsrisk för barnen att vara kring. Får man ställa vad man vill på allmänning? Ser ut som ett skrotupplag utanför vårt hus kommer absolut påverka värdet vid försäljning. Vad kan vi göra för att få bort den? Vi har försökt resonera med honom men han hänvisar bara till att gräset är allmänning... kan vi begära ersättning för marken han kört upp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man ska ställa upp något på en allmänning måste man ha fastighetsägarens tillstånd. I regel är det kommunen. Huvudregeln är att det i princip inte får stå någonting på en allmänning.

Polistillstånd krävs för användning av offentlig plats:

För att placera något på en offentlig plats är huvudregeln att det krävs polistillstånd (3 kap. 1 § ordningslagen). Tillstånd krävs dock inte om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Att placera en grävskopa som förstör marken, är en säkerhetsrisk och skymmer sikten i trafiken anses sannolikt vara användning i betydande omfattning. Att grävskopan dessutom varit placerad på allmänningen i över ett år innebär att användandet inte är tillfälligt. Exempel på uppställningar som kräver tillstånd är byggställningar, bodar och containrar. En grävmaskin som är varaktigt parkerad är sannolikt att likställa med dessa. Vid ansökning inhämtar polisen kommunens yttrande och om kommunen säger nej ges inte tillstånd. Det kan även krävas bygglov för uppställningen.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis är det inte tillåtet att använda allmän plats för personliga ändamål utan tillstånd från markägaren. Det kan även krävas bygglov för att få ställa upp grävmaskinen varaktigt. Din granne får alltså inte ha sin grävmaskin på allmänningen utan tillstånd från kommunen.

Jag rekommenderar att du i första hand kontaktar grannen och meddelar att uppställningen av grävmaskinen inte är tillåten utan tillstånd från polisen och/eller kommunen. Om grannen ändå inte flyttar maskinen kan du kontakta kommunen och meddela att allmänningen inte används enligt sitt ändamål. Kommunen kan hjälpa dig med en bedömning om uppställningen över huvud taget kan tillåtas enligt detaljplanen för ditt område samt om bygglov krävs. Slutligen kan du kontakta polisen och upplysa dem om att allmän plats används utan tillstånd.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (631)
2021-04-17 När och varför behöver man söka om bygglov?
2021-04-16 När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?

Alla besvarade frågor (91415)